Zwanenburgbaan inzet van conflict

UTRECHT, 9 aug. De stichting Natuur en Milieu en de Noordhollandse Milieufederatie zijn tegen tweezijdig gebruik van de Zwanenburgbaan op Schiphol. Beide organisaties hebben dit meegedeeld aan de Rijksluchtvaartdienst. De Zwanenburgbaan mag alleen worden gebruikt voor starts in- en landingen uit noordelijke richting. Schiphol wil dat ook starts in- en landingen uit zuidelijke richting mogelijk worden. De milieu-organisaties vrezen dat daardoor de geluidhinder in Aalsmeer toeneemt. Zij bepleiten verlegging van de Zwanenburgbaan, waardoor de in Zwanenburg ondervonden geluidhinder zou worden beperkt.