Winst Koninklijke Olie 44 procent naar beneden

ROTTERDAM, 9 aug. De nettowinst van Koninklijke Olie is in het tweede kwartaal met 44 procent gedaald van 1.006 tot 563 miljoen pond sterling (1,9 miljard gulden). De daling is voor het grootste deel te wijten aan voorraadverliezen. Ook daalden de winsten in de oliewinning en de Verenigde Staten en in de chemie wereldwijd, terwijl de niet-sector gebonden kosten fors stegen.

Zonder de voorraadverliezen mee te rekenen zou de winst met 18 procent zijn gedaald van 912 tot 745 miljoen pond sterling (2,5 miljard gulden). Die voorraadverliezen vielen in de sector verwerking, transport en verkoop waar het resultaat over het tweede kwartaal daalde van 366 tot 281 miljoen pond. Op basis van actuele waarde zou het resultaat in deze sector echter met 70 procent zijn gestegen tot 461 miljoen pond.

Koninklijke Olie noemt de vooruitzichten voor de rest van dit jaar 'vanzelfprekend uiterst onzeker en bijna geheel afhankelijk van de afloop van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten'. Koninklijke Olie zal de netto eigen ruwe-olieproduktie in de tweede helft van dit jaar op het huidige niveau van 1.946.000 vaten per dag houden. Die produkie ligt 11 procent hoger dan vorig jaar.

In de sector chemie lijkt de neerwaartse tendens van de marges zich volgens het concern te hebben gestabiliseerd. In het tweede kwartaal halveerde het resultaat van de chemie van 267 tot 153 miljoen pond.

In de sector opsporing en winning kwam de winstdaling bijna geheel voor rekening van de Amerikaanse activiteiten van de Koninklijke. In de rest van de wereld was het resultaat 280 miljoen pond, vrijwel gelijk aan dat in het tweede kwartaal van vorig jaar. In de Verenigde Staten leed Koninklijke Olie een verlies van 43 miljoen pond.

De valutaverliezen bedroegen in het tweede kwartaal 108 miljoen pond, tegen een valutawinst van 9 miljoen pond in dezelfde periode vorig jaar. Andere niet-sectorgebonden kosten (rente en belastingen) stegen van 9 miljoen pond tot 120 miljoen pond.

De koers van het aandeel Koninklijke Olie was rond het middaguur een gulden gedaald tot fl.147,40 na een slot van fl.148,40 gisteren.

Het interimdividend van de Koninklijke en van de Britse poot Shell Transport wordt op donderdag 13 september bekend gemaakt.