Weinig steun voor multinationale macht; Nieuw crisisberaad op Arabische top

KAIRO, 9 aug. De leiders van de Arabische wereld komen vandaag in Kairo bijeen voor een laatste poging de crisis in de Golf met diplomatieke middelen op te lossen. Washington ondervindt intussen problemen bij het krijgen van steun voor een multinationale strijdmacht voor de verdediging van Saoedi-Arabie.

De Egyptische president, Hosni Mubarak, riep gisteren in een rede op tot het houden van een nieuwe Arabische top. Zestien landen hebben toegezegd aan het spoedberaad deel te nemen. Mubarak, die eerder ook al vergeefse bemiddelingspogingen in de crisis ondernam, drong er gisteren bij de Iraakse president Saddam Hussein krachtig op aan dat hij de top zou bijwonen. Het is echter onzeker of Saddam aan deze oproep gehoor zal geven. Onder de deelnemers bevindt zich ook koning Fahd van Saoedi-Arabie. Voor zijn vertrek zal deze nog een toespraak houden voor zijn onderdanen.

Het kost de Verenigde Staten moeite om steun te vinden voor de multinationale strijdmacht die ze voor de verdediging van Saoedi-Arabie bijeen willen brengen. Slechts Groot-Brittannie heeft hiervoor tot nu toe troepen toegezegd. Speciaal bij de Arabische staten is er weinig animo.

In tegenstelling tot eerdere berichten uit Washington zijn ook Egypte en Marokko voorlopig niet bereid mee te doen. Turkije, waar de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker vandaag overleg voert, heeft gezegd pas mee te doen wanneer een dergelijke onderneming in VN-verband geschiedt. Wel is vandaag de Turkse luchtmacht in staat van paraatheid gebracht. Waarnemers menen dat de Arabieren beducht zijn voor de populariteit van Sadam Hussein en niet gezien wensen te worden als lakeien van de Amerikanen.

De Sovjet-Unie heeft zich vanmiddag uitgesproken tegen 'elke individuele militaire actie' in het Midden-Oosten. Volgens een verklaring van het Sovjet-ministerie van buitenlandse zaken moet de crisis met politieke middelen door de Veiligheidsraad van de VN worden opgelost. In New York komt vandaag de V-raad weer bijeen. Naar verwachting zal deze zijn afkeuring uitspreken over de inlijving van Koeweit door Irak.

De Iraakse president maakte gisteren duidelijk dat hij voorlopig niet van plan is zich terughoudender op te stellen. Voor de nationale vergadering in Bagdad maakte Saddam de inlijving bekend van Koeweit bij Irak. 'God zij dank zijn wij nu een volk, een staat die het paradijs voor de Arabieren zal zijn', zei hij. Parlementsleden juichten uitzinnig de Iraakse leider toe met kreten als 'Met onze ganse ziel, met ons bloed offeren we ons op voor jou, oh Saddam'.

In de snikhete straten van Bagdad vierde de bevolking na afloop uitbundig feest. Jordanie, dat de Iraakse invasie in Koeweit aanvankelijk niet wilde veroordelen en gold als een bondgenoot van Saddam Hussein, heeft vanmorgen gezegd dat het zich zal houden aan de sancties van de Verenigde Naties tegen Irak. Dit hebben Europese diplomaten in Amman gemeld.

Uit vrees voor een oorlog van Irak met Saoedi-Arabie en zijn bondgenoten proberen veel buitenlanders op het ogenblik te vluchten uit de Golf.

Pag.4: Vervolg