VVD wil dat Japan ereschulden uitkeert

DEN HAAG, 9 aug. De VVD wil dat Nederland met andere landen probeert Japan te bewegen Nederlandse oorlogsslachtoffers alsnog een schadevergoeding uit te keren. Het VVD-Kamerlid Wiebenga stelt de ministers d'Ancona (WVC) en Van den Broek (buitenlandse zaken) voor dat Nederland samen met Canada, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijke stappen onderneemt bij de commissie voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties in Geneve. Aanleiding is de klacht van de Stichting Japanse Ereschulden dat Japan schadeclaims van oorlogsslachtoffers blijft afwijzen. Op basis van het Verdrag van San Francisco heeft Japan enkele honderden miljoenen guldens uitgekeerd. Wiebenga wil van de regering weten waarom dat bedrag zo laag is.