Van den Broek wil in Golf-crisis nog 'geen enkele optieuitsluiten'

NAIROBI, 9 aug. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) neemt het Amerikaanse verzoek voor militaire bijstand 'serieus in overweging, waarbij op dit moment geen enkele optie op voorhand wordt uitgesloten'.

Behalve de belangen van Koeweit, de Golfstaten en het gehele Midden-Oosten zijn volgens hem ook vitale Westerse belangen in het geding. 'De bescherming van die belangen is een zaak die je niet uitsluitend aan anderen kan overlaten. Ook West-Europa draagt in deze een verantwoordelijkheid', aldus de minister van buitenlandse zaken in een vraaggesprek op zijn vakantieadres.

Hij verblijft met zijn gezin aan de Keniaanse kust bij Mombasa. In de nacht van donderdag op vrijdag keert hij terug in Nederland en zal dan doorreizen voor politiek overleg met zijn EG- en NAVO-collega's in Brussel. Hij verwacht dan meer informatie te vernemen over de 'exacte rol van de militaire presentie ter plaatse'.

'Dan moeten we in Nederland evalueren welke mogelijkheden we hebben om aan het verzoek te voldoen. Daarnaast zou ik zelf ook geinteresseerd zijn in de uitkomst van de consultatie met de Sovjet-Unie en ook in de opvattingen van de Golfstaten.' [In een verklaring die gisteren na een bezoek van de Amerikaanse ambassadeur op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag werd uitgegeven, noemt de regering de situatie in de Golf een ernstige bedreiging voor vitale belangen van West-Europa, vooral voor een ongestoorde energie-toevoer. Tegelijkertijd dient de veiligheid van Europese onderdanen in de regio zoveel mogelijk te worden gewaarborgd. Bescherming van deze belangen is volgens de regering een zaak die Europa rechtstreeks aangaat en voor de bescherming waarvan zij derhalve mede-verantwoordelijkheid draagt.]Het was minister Van den Broek gisteren nog niet duidelijk onder welke vlag zo'n eventuele militaire macht zou opereren, 'want het verzoek dat is gedaan vermeldt wat dat betreft niets. Ik denk dat het verzoek eerder moet worden gezien als het peilen van de politieke bereidheid om mee te denken op welke wijze zo nodig militaire bijstand kan worden gegeven'. Van den Broek wil de Sovjet-Unie nadrukkelijk betrekken bij het overleg over de crisis in de Golf. 'Ik hoop, en ga er ook van uit, dat alles wat er verder gebeurt ter beteugeling van de Iraakse agressie, gebeurt na goede consultatie met de Sovjet-Unie en waar zinvol ook met andere delen van het Warschaupact.' Pag.3: Vervolg

    • Koert Lindijer