Rotterdam verwacht verdubbeling overslag

ROTTERDAM, 9 aug. Het Gemeentelijk Havenbedrijf in Rotterdam verwacht voor de komende twintig jaar een verdubbeling van de containeroverslag. Het Havenbedrijf verwacht bij een gematigde economische ontwikkeling dat tussen 1990 en 2010 de containerstroom zal toenemen van drie miljoen naar circa zes miljoen stuks per jaar.

Dit bleek vanmiddag bij de prestentatie van de prognoses die het Havenbedrijf heeft gemaakt van de te verwachten goederenstroom in de komende tientallen jaren. Deze zogenoemde 'stroommodellen' vormen de basis voor het Havenplan dat burgemeester en wethouders van Rotterdam binnenkort afronden. Dit Havenplan schetst de contouren voor de toekomst van de Rotterdamse haven.

Enkele maanden geleden werd bekend dat Rotterdam de aanleg van een tweede Maasvlakte overweegt om de toekomstige groei van het goederenvervoer op te vangen. Ook vanmiddag benadrukte havenwethouder drs. R. R. M Smit dat de gemeente uitbreding van de Maasvlakte overweegt.

Het Havenbedrijf gaat bij zijn prognoses uit van twee scenario's voor de economische groei, zoals ook het Centraal Planbureau (CPB) doet voor de Nederlandse economie. Een scenario gaat uit van een sterke groei, de ander van een kwakkelende economie. Het Havenbedrijf combineert deze scenario's met een sterke en een zwakke concurrentiepositie van de haven.

Een toename van de containerstroom van drie naar zes miljoen stuks betekent een stijging van zo'n 40 miljoen naar circa 80 miljoen ton. Bij een gunstige economische ontwikkeling verwacht het Havenbedrijf in 2010 in totaal 100 miljoen ton goederen extra over te slaan dan de 290 miljoen ton die de haven momenteel verwerkt.

Het grootste containeroverslagbedrijf van de haven, Europe Combined Terminus bv (ECT), heeft een terminal in aanbouw op de Maasvlakte. Om de stijging van de containeroverslag te kunnen opvangen is volgens ECT-directiesecretaris ir. H. P. Schut de huidige ECT-vestiging aan de Eemhaven ontoereikend. 'Op langere termijn is een tweede Maasvlakte zeker nodig.' ECT heeft samen met het Havenbedrijf een plan in voorbereiding voor de grootschalige overslag van containers op de bestaande Maasvlakte. Het plan, een miljardenproject onder de naam 2000-8, behelst een overslagcentrum op verschillende vestigingen dat de verwachte groei in aangevoerde containers kan opvangen. Het plan wordt dit najaar gepubliceerd.