Rentelasten drukken zwaar op winst Philips

AMSTERDAM, 9 aug. De nettowinst van Philips is in het tweede kwartaal met 84 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar: van 60 tot 37 miljoen gulden. Dat komt voor een groot deel omdat de financieringslasten met meer dan eenderde stegen: van 323 tot 425 miljoen gulden. Mede daardoor werd de groei van het bedrijfsresultaat met 10 procent tot 563 miljoen gulden meer dan te niet gedaan. Drs. H. H. Appelo, in de raad van bestuur verantwoordlijk voor financien, verklaarde vanmorgen dat Philips in de tweede helft van dit jaar grote nadruk zal leggen op beperking van de financieringslasten. Dat moet onder meer gebeuren door terugdringing van de gemiddelde krediettermijn, die in het afgelopen kwartaal 2,1 maanden bedroeg, en door vermindering van het voorraadniveau, dat 24,1 procent van de netto-omzet besloeg.

Verder dient het bedrijfsresultaat, dat volgens Appelo nog altijd veel te laag is, verder te worden opgeschroefd, voornamelijk door herstructureringen in de sectoren chips en computers. Die operatie die al begin vorige maand door Philips-president J. D. Timmer werd aangekondigd, zal naar schatting 2,7 miljard gulden en 10.000 banen kosten. Als gevolg van die ingrepen zal de onderneming dit jaar een verlies lijden van circa 2 miljard gulden.

Appelo zette zich vanmorgen af tegen kritiek van analisten en media, dat de herstructureringen niet veel verder gaan dan de gebruikelijke reorganisaties en dat het concern dus niet diep genoeg snijdt. Hij wees erop dat de maatregelen zich concentreren op de twee probleemsectoren computers en chips, die samen ruim 30.000 mensen in dienst hebben en voor een kapitaalbeslag zorgen van 6,5 miljard gulden. Dat kapitaalbeslag zal door de herstructureringen met eenvijfde worden verminderd, voornamelijk door afschrijvingen op gebouwen en machines. Het personeelsbestand zal met eenderde worden teruggebracht. 'Dat geeft een hele andere dimensie aan deze herstructureringsoperatie', meende Appelo.

Volgens de Philips-bestuurder zijn diverse projectteams druk bezig met uitwerking van de deelplannen voor de herstructurering, die vanaf september stuk voor stuk publiek zullen worden gemaakt. Alle reorganisatiebesluiten moeten nog dit jaar vallen; voor 1992 moeten alle maatregelen zijn uitgevoerd. Appelo zei dat Philips, onder meer ter wille van de snelheid, niet met een totaalplan komt, maar er wel op zal toezien 'dat wat overblijft een logische, samenhangende structuur vertoont'. Voor het eerst tijdens een kwartaalcijfer-bijeenkomst presenteerde Philips vanmorgen omzet en resultaten per produktsector. Daaruit blijkt dat het bedrijfsresultaat van de onderdelen Componenten en Professionele produkten en systemen in het eerste halfjaar negatief was, respectievelijk 59 miljoen en 126 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat van de sector Consumentenprodukten nam met bijna driekwart toe tot 825 miljoen gulden, terwijl het bedrijfsresultaat van de sector Verlichting met 20 procent terugliep tot 327 miljoen gulden.

De omzet van Philips steeg in het eerste halfjaar met een procent tot 26,35 miljard gulden. Als consolidaties en wisselkoersfluctuaties buiten beschouwing worden gelaten groeide de verkoop met 8 procent. Het personeelsbestand daalde in het eerste halfjaar met 5.100 tot 290.100.