Ondernemingsraad daagt directie BAT voor rechter

ROTTERDAM, 9 aug. De ondernemingsraad van de sigarettenfabriek BAT Nederland in Amsterdam (123 werknemers) stapt naar de Ondernemingskamer om een onderzoek naar de sluiting van de fabriek in een breder kader geplaatst te krijgen. Volgens de ondernemingsraad is het oorspronkelijke plan dat ten grondslag ligt aan de voorgenomen sluiting van de fabriek in Amsterdam achterhaald door de ontwikkelingen in Oost-Europa. Het is daarom zaak dat het nieuwe onderzoek de toekomst van de fabriek in een Europese context plaatst. Het omstreden onderzoek is het derde onderzoek naar de levensvatbaarheid van de vestiging in Amsterdam en is een reactie van de BAT-directie op een onderzoek door het accountantsbureau Dubois, verricht in opdracht van de OR. Volgens Dubois is sluiting van de fabriek bedrijfseconomisch gezien niet nodig. BAT houdt vol dat de produktiekosten in Nederland te hoog zijn.

BAT-directeur F. van Vliet beraadt zich op het intrekken van de onderzoeksopdracht. Hij vindt de eis van de OR vergezocht. Beslissingen over eventuele export naar Oost-Europa liggen bij de concerndirectie in Engeland. BAT Nederland produceert geen internationale merken zoals Benson en Hedges.