Katholieke huisarts mag toch naar Urk

URK, 9 aug. De roomskatholieke huisarts R. Koeleman uit Lemmer mag zich toch vestigen in het overwegend calvinistische Urk. Na een eerdere weigering hebben burgemeester en wethouders van het visserijdorp deze week besloten de arts alsnog de benodigde vestigingsvergunning te verlenen. De weigering vloeide voort uit de voorkeur van het college voor een arts van reformatorische huize. Koeleman tekende daartegen bezwaar aan, dat nu door B en W is gehonoreerd. Zijn afwijzing enkel op godsdienstige gronden was in strijd met de grondwet, erkent het college.