Kamer steunt verzoek VS om militaire hulp

DEN HAAG, 9 aug. De Tweede Kamer steunt in meerderheid het Amerikaanse verzoek voor militaire hulp. Aangenomen wordt dat de vaste Kamercommissies van Buitenlandse Zaken en Defensie maandag van reces terugkomen om de Nederlandse deelneming aan een multinationale eenheid voor de Golf te bespreken. De VVD wil ook overleg als er nog geen beslissing over deelneming is genomen.

Zowel CDA als PvdA zoekt duidelijkheid over de exacte doelstelling, de commandostructuur en de operatie-opdracht van een Nederlandse bijdrage aan een multinationale-strijdmacht. Onduidelijk is of een multinationale eenheid onder de vlag van de Verenigde Naties zal opereren. Als de economische sancties tegen Irak en Koeweit, die de Veiligheidsraad heeft opgelegd, worden uitgevoerd is een marine-blokkade in VN-verband niet nodig. Daarnaast gaat het in de woorden van de regering 'om de beteugeling van de Iraakse agressie'. Het CDA wil dat in dat verband wordt geprobeerd een operatie op touw te zetten in het kader van de WEU, het politieke samenwerkingsverband van negen Westeuropese landen op defensie-terrein.

In september 1987 werd in de WEU wel druk overleg gepleegd over een gezamenlijk optreden in de Golf maar uiteindelijk opereerden vijf Westeuropese landen Frankrijk, Italie, het Verenigd Koninkrijk, Belgie en Nederland in los verband. Nederland stuurde toen twee mijnenvegers die konden rekenen op Britse bescherming. Met name die beveiligingstaak was toen een zorg van de defensie-experts in de Kamer. Ook nu bestaat nog geen enkele duidelijkheid over de structuur van de militaire presentie in de Golf en de verantwoordelijkheden. Net als in 1987 bestaat er weinig animo om te zeer betrokken te raken bij het Amerikaanse optreden in de Golf. Den Haag wil zoveel mogelijk landen, ook uit Oost-Europa, bij het diplomatieke overleg en de militaire presentie betrekken. Volgens een woordvoerder van de marine kan een fregat op korte termijn vertrekken.