Handel: benzineprijs wellicht weer omlaag

ROTTERDAM/DEN HAAG, 9 aug. De brandstofprijzen zouden morgen, of begin volgende week weer kunnen dalen, nu de daling van olieprijs zich lijkt door te zetten. Dat heeft secretaris H. Oskam van de NOVOK, de vereniging van zelfstandige oliehandelaren, vanochtend gezegd. Een woordvoerder van Shell vond het onverantwoord dergelijke voorspellingen te doen, maar onderstreepte dat indien de olieprijs blijft dalen, de brandstofprijzen onmiddellijk zullen volgen. Hij tekende daarbij aan dat de totale verhoging van de olieprijs nog niet geheel is verdisconteerd in de verhoging van de benzineprijs met drie cent die gisteren werd aangekondigd.

De prijs voor ruwe olie is met zo'n drie dollar gedaald van ongeveer 28 naar minder dan 25 dollar per vat. Het is nog niet duidelijk of de daling van de olieprijs blijvend is of dat er sprake is van een tijdelijk dal ('dip'). Een onzekere factor is ook de koersontwikkeling van de dollar, van belang omdat de olieprijs in dollars wordt genoteerd. De dollar is na een scherpe daling begin deze week weer duurder aan het worden.

Oskam benadrukte dat de handel de hogere inkoopprijzen die moeten worden betaald met terughoudendheid heeft doorberekend aan de consument. Terwijl de prijs voor ruwe olie de laatste tijd is gestegen met ongeveer 30 procent, is de prijs aan de pomp gestegen met 10 procent, aldus de NOVOK-secretaris.

Minister Andriessen van economische zaken heeft vanmorgen in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA-Kamerlid Vreugdenhil gezegd dat hem uit gesprekken met de oliemaatschappijen 'niets' is gebleken 'van een onverantwoord handelen van hun kant'.

Vreugdenhil had Andriessen gevraagd of hij de prijsverhogingen van de oliemaatschappijen 'correct' vond. De minister zegt in zijn antwoord dat de oliemaatschappijen zich in het algemeen terughoudend opstellen bij het doorvoeren van prijsveranderingen als gevolg van ontwikkelingen op de wereldmarkt. 'Dat geldt ook voor de thans doorgevoerde prijsverhogingen in de brandstofprijzen', aldus Anddriessen. Volgens hem volgen oliemaatschappijen bij prijsverhogingen dezelfde gedragslijn als bij prijsverlagingen. Hij ziet dan ook geen aanleiding om ten aanzien van de prijsontwikkeling maatregelen te nemen.

Vice-premier en minister van financien Kok (PvdA) vindt dat in het overleg tussen kabinet en benzinemaatschappijen bezien moet worden of en hoe het tempo van de prijsstijgingen van autobrandstof 'aan de pomp' kan worden getemperd. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie bevestigd.

Kok sluit hiermee aan bij de opvatting van bijvoorbeeld president Bush, die in zijn rede woensdagmiddag een beroep deed op oliemaatschappijen om terughoudend te zijn met prijsverhogingen.

Volgens Andriessen wordt er in internationaal verband naar gestreefd via kwantitatieve maatregelen de spanningen op de oliemarkt te verminderen.