Financiele commissie KNVB wijst komst adviseur Schraders af

ROTTERDAM, 9 aug. De financiele commissie van de sectie betaald voetbal heeft afwijzend gereageerd op een verzoek van voorzitter Martin van Rooijen om Hans Schraders van het sport- en recreatie-adviesbureau Schraders en Van Seggelen tijdelijk in te huren als extern adviseur. Schraders moet commercieel bestuurslid Eric van Hilten assisteren bij het afsluiten van nieuwe sponsorcontracten. Bijna alle structurele overeenkomsten met geldschieters, zoals die van hoofdsponsor Philips, lopen in het najaar af. Al eerder hielp het bureau Schraders en Van Seggelen de voetbalbond bij het zoeken naar tijdelijke sponsors voor het wereldkampioenschap in Italie.

De financiele commissie heeft grote moeite met het honorarium van tweeduizend gulden per werkdag dat Hans Schraders voor zijn adviseurschap heeft bedongen. In totaal zou het om een ton gaan. Theo Aalbers, voorzitter van de financiele commissie hierover: 'Ik vind dat nogal een fors bedrag. Wij hebben ons op het standpunt gesteld dat we eerst een overzicht willen hebben van een aantal kostenposten. Bijvoorbeeld: wat heeft het WK gekost? En wat moet er precies op tafel komen voor de affaire-Libregts? Het sectiebestuur kan wel zeggen dat de uitgaven voor het WK binnen de begroting zijn gebleven, maar dat kregen wij twee jaar geleden na het EK ook te horen.' Aalbers onderstreept dat de financiele commissie de aanstelling van Schraders niet kan tegenhouden. 'Van Rooijen probeert de bal bij ons neer te leggen. Wij kunnen alleen een negatief advies uitbrengen. De algemene vergadering moet dan maar beslissen of het sectiebestuur het goed heeft gedaan. De financiele commissie wil voorkomen dat zij weer de schuld krijgt van een slecht beleid.' De komst van Schraders, die als persoon door de KNVB is benaderd, wordt door sommigen in verband gebracht met de vacature van algemeen directeur betaald voetbal. Het sectiebestuur heeft daarover echter nog geen beslissing genomen. De aanstelling van een algemeen directeur, die een deel van de taken van secretaris Jan Huijbregts moet overnemen, stuit op verzet bij bondsdirecteur Harrie Been en de ondernemingsraad. Been heeft de supervisie over het totale personeelsbeleid van de KNVB met uitzondering van de secretarissen amateur en betaald voetbal. Been wil, in tegenstelling tot het sectiebestuur, dat de nieuwe directeur betaald voetbal onder zijn gezag ressorteert.