De lach van Timmer

Philips heeft dezer dagen foto's van een glimlachende Jan Timmer in omloop gebracht om het beeld van het concern waar eind juni al 5000 mensen minder werkten dan eind vorig jaar wat minder somber te maken.

Philips had op de aandeelhoudersvergadering begin juli al verteld dat in april en mei een verlies op de gewone bedrijfsvoering is geleden van 10 miljoen gulden. Nu blijkt in juni 39 miljoen te zijn verdiend.

Belangrijker nieuws is dat het kapitaalbeslag van de te herstructureren sectoren 6,5 miljard gulden bedraagt. Dat is ruim twaalf procent van Philips' balanstotaal, maar dat beslag daalt door de reorganisatie tot zo'n acht procent. Dat maakt de problemen wat overzichtelijker.

Philips rekent voor dit hele jaar nog steeds op een bedrijfsresultaat van 2,7 miljard. De beurs was al lang blij dat Philips niet met nieuwe tegenvallers kwam.

Koninklijke Olie

Beleggers zijn meer geinteresseerd in de winsten die Koninklijke Olie de komende maanden op zijn olievoorraden (9,5 miljard vaten bewezen reserves, een produktie van 1,85 miljoen vaten per dag) kan boeken dan in de resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar, die gedrukt zijn doordat de gemiddelde prijs van een vat Brent-olie toen op 16,05 dollar lag tegen 18,90 dollar in dezelfde periode het jaar ervoor.

Eind vorige maand rekende iedereen immers op een gemiddelde olieprijs van even boven de 20 dollar per vat voor dit jaar, en die zou nog wel eens dertig procent hoger uit kunnen vallen.

Goed nieuws voor de Koninklijke dat de afgelopen jaren investeerde in het opvoeren van de reserves in plaats van in de inkoop van eigen aandelen zoals de Britse en Amerikaanse collega's, die steeds over de schouder moesten kijken of raiders naderden.

Maar het concern heeft te lijden van de lagere dollar die de resultaten van de belangrijke Amerikaanse dochter Shell Oil onder druk zet en van de neergang in de chemie die ook vooral Shell Oil raakt.

De marge die een gemiddelde raffinaderij maakt op een vaatje olie is op jaarbasis gedaald van 3,71 dollar tot 2,49 dollar in het tweede kwartaal. Voorraadwinsten maken dat niet gauw goed. Vandaar dat de koers van het aandeel de afgelopen week niet al te uitbundig reageerde op gestegen olieprijzen en onder de 150 gulden bleef.

Hagemeyer

Handelshuis Hagemeyer verbaast in goede zin met een stijging van de winst per aandeel van ruim 13 procent in het eerste halfjaar. Terwijl Internatio-Muller en andere ondernemingen het in Australie verschrikkelijk moeilijk hebben, meldt Hagemeyer daar een recordwinst. Maar Australie is met een omzet van 150 miljoen gulden relatief klein voor Hagemeyer dat alle geografische spreiding ten spijt van zijn omzet van 2,5 miljard bijna een miljard in Nederland haalt.

Hagemeyers omzet groeide de eerste helft van dit jaar gedrukt door valuta-invloeden met meer dan 14 procent en kwam voor de helft uit autonome groei en voor de helft uit acquisities. Dat doet de voorspelling van een 8 procent hogere omzet voor het hele jaar een understatement lijken. De winst zou nog sneller moeten groeien dan de omzet, als de nieuwe aankopen zoals beloofd bijdragen aan een groei van de winst per aandeel.