'Brandbrief' aan WVC van kleine filmfestivals

AMSTERDAM, 9 aug. Het vertonen van niet-commerciele films in Nederland wordt financieel onuitvoerbaar, wanneer het ministerie van WVC de subsidie alternatieve filmfestivals intrekt.

Dit schrijft een aantal organisaties op het gebied van de niet-commerciele film in een 'brandbrief' aan minister d'Ancona van WVC. Het jaarlijkse budget voor dergelijke evenementen bedraagt 215.000 gulden. Het ministerie van WVC zou dit bedrag voortaan voor twee derde willen besteden aan jaarlijks terugkerende film-evenementen als het 'International Documentary Festival' en 'Holland Animation'. Incidentele filmfestivals als het 'Gay and Lesbian Filmfestival' en 'Africa in the Picture' zullen door deze maatregel in de financiele problemen te komen, aldus de brief.

Paul Verstraete, organisator van het 'Gay en Lesbian Film Festival': 'Ons festival kost zeker drie ton, zonder een overheidssubsidie van 70.000 gulden kunnen wij een dergelijk evenement niet organiseren. Voor het komende jaar hebben we een begroting van een half miljoen ingediend. Als de subsidie uitblijft, houdt het festival op te bestaan.' Volgens de ondertekenaars van de 'brandbrief' gaat het ministerie met deze beslissing voorbij aan het oorspronkelijk doel van de subsidie: bevordering van de diversiteit en de spreiding van het filmaanbod in Nederland. ' Het International Documentary Festival en Holland Animation hebben een heel ander karakter; zij zijn in opzet een internationaal forum voor de produktie van een bepaald filmgenre, en niet gericht op de uitbreiding van het aanbod in Nederland. Deze festivals hebben dan ook een vertoningsplek', aldus Verstraete. De Nederlandse markt zou beperkt zijn. In vergelijking met het buitenland zou in Nederland een groter aantal films niet in aanmerking komen voor distributie. Voor Nederlandse distributeurs is het evenmin rendabel een pakket te onderhouden van oudere 'klassiekers'. Volgens Verstraete zien de organisatoren van kleinere festivals zich daarom genoodzaakt de films uit het buitenland te halen, wat zeer kostbaar is.