Boskalis en Volker blijven baggeren in Irak

AMSTERDAM, 9 aug. De Nederlandse baggerbedrijven Koninklijke Boskalis Westminster en Koninklijke Volker Stevin blijven, ondanks de economische sancties die zijn afgeroepen door de Verenigde Naties, de komende weken actief in Irak. De baggeraars werken aan een gezamenlijk project voor het uitdiepen van een vaargeul die de moerasdelta van de Eufraat en Tigris verbindt met de Golf.

Voor de voortzetting van het project, waarmee een bedrag van 100 miljoen gulden is gemoeid, hebben de baggeraars toestemming gekregen van het ministerie van economische zaken. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het hier dienstverlening betreft. De afgekondigde sanctiemaatregelen hebben volgens het ministerie van economische zaken uitsluitend betrekking op geld- en goederenverkeer. Het ministerie van buitenlandse zaken verklaart echter dat er internationaal nog overleg gaande is in hoeverre diensten onder de VN-resolutie vallen. Volgens een woordvoerder zal Nederland zich houden aan de uitvoering van de resolutie en zetten Boskalis en Volker Stevin hun werkzaamheden vooralsnog op hun eigen verantwoordelijkheid voort.

De betaling van het project, die in principe wel onder de sancties zou vallen, levert volgens woordvoerder J. Koehorst van Volker Stevin geen problemen op. 'De ironie van het geval wil dat deze opdracht bij vooruitbetaling wordt uitgevoerd', aldus Koehorst, 'Het bedrag is vastgezet bij een Nederlandse bank en wordt gedurende de oplevering van het werk afgeboekt. Het is geen Iraaks tegoed meer.'

Volgens de voorlichter is er dan ook geen beslag gelegd op de gelden.

Bij het project, het uitbaggeren van een vaargeul over een lengte van ongeveer 60 kilometer, zijn 100 Nederlanders en zes baggerschepen betrokken. Het verbeteren van het kanaal zou, volgens zegslieden in de oliewereld, deel uitmaken van een plan voor het opzetten van een nieuwe olie-terminal aan de Iraakse kust. Hoewel het kanaal eindigt bij Khor Abdullah, een inham in de Golf in het grensgebied met Koeweit, zijn er voor zover bekend geen speciale maatregelen genomen voor het repatrieren van de Nederlandse werknemers. De gezinnen van de baggeraars zijn niet aanwezig in Irak. Dat is volgens de voorlichter niet gebruikelijk bij dit soort projecten. Het project, dat begin dit jaar van start ging, zal nog een maand in beslag nemen, aldus Koehorst. De baggerschepen zouden na beeindiging terug moeten varen via de Golf. Volker Stevin en Boskalis hebben dagelijks contact met de bemanning van de baggerschepen. Van de oorlog merken de baggeraars vooralsnog weinig, aldus de voorlichter.