Vervroeging van verkiezingen blijft Bonn verdelen

BERLIJN, 8 aug. Regering en de sociaal-democratische oppositie in de Bondsrepubliek zijn er gisteren niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over het plan om op 14 oktober de eerste naoorlogse verkiezingen in heel Duitsland en de toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek vrijwel gelijktijdig te laten plaatshebben.

Overleg tussen bondskanselier Kohl (CDU) en vertegenwoordigers van de SPD bleef gisteren in Bonn zonder resultaat. Kohl verzocht de sociaal-democraten tevergeefs om medewerking voor een grondwetswijziging die verkiezingen voor 18 november mogelijk zou moeten maken. De SPD is voorstander van zo vroeg mogelijke toetreding van de DDR, maar acht de vraag wanneer verkiezingen plaatshebben onbelangrijk.

Op een persconferentie zei de sociaal-democratische kanselierskandidaat Oskar Lafontaine opnieuw dat 'de bondsregering nu de verantwoordelijkheid voor de overijlde invoering van de D-Mark in de DDR op zich moet nemen'.

Hij beschuldigde Kohl ervan door vervroegde verkiezingen de ware economische en financiele consequenties van zijn failliete politiek tegenover de DDR aan het oog te willen onttrekken.

De veertiende oktober was vorige week voorgesteld door de Oostduitse CDU-premier Lothar de Maiziere. De SPD in de DDR, die als coalitiepartner door het voorstel volstrekt verrast was, heeft inmiddels aangekondigd de regeringscoalitie niet te zullen verlaten. Vandaag zal de partij in het Oostduitse parlement een motie indienen, waarin opheffing van de DDR per 15 september wordt voorgesteld, of zo vroeg als het verenigingsverdrag van de beide Duitse staten in ontwerp zal zijn geparafeerd.

De Oostduitse behoudende partij Duitse Sociale Unie (DSU) zal vanmiddag in de Volkskammer de onmiddelijke toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek voorstellen. Op de parlementszitting van 17 juni werd op het nippertje voorkomen dat een dergelijk voorstel in het Oostduitse parlement werd aangenomen.