Unilever

Unilever heeft haar Engelse zaadextractiebedrijf Erith Oil Works in Erith (Kent) verkocht aan Archer-Daniels-Midland (ADM), een Amerikaanse agro-onderneming in Illinois. Erith Oil heeft vaste activa ter waarde van 28 miljoen pond (f. 94 miljoen). Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Unilever-bedrijven blijven afnemers van Erith Oil, die een verwerkingscapaciteit heeft van 600.000 ton en 100 werknemers telt. Unilever heeft in het recente verleden meer zaadextractiebedrijven van de hand gedaan omdat de Europese margarine- en oliebedrijven van Unilever hun grondstoffenbehoefte al vele jaren tegen marktprijzen uit verschillende bronnen dekken en niet afhankelijk zijn van de eigen extractiebedrijven.