TBS geeist voor acties tegen Shell

ROTTERDAM, 8 aug. Voor het doorsnijden van slangen en brandstichting op een benzinestation van Shell eiste de officier van justitie in Rotterdam gisteren terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging tegen een 29-jarige Iranier.

Met de aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika had de actie niets van doen. De verdachte, die vier jaar geleden politiek asiel in Nederland had gekregen, was vol gens zijn verklaring kwaad geworden, omdat de Amerikaanse president Bush Iran had bedankt voor de vrijlating van gijzelaars. Hij wilde daar een politieke daad tegenover stellen en had die aangekondigd in een brief aan een vriend. Stemmen in zijn hoofd hadden hem gezegd wat hij moest doen, verklaarde hij gisteren. Op het Shell-station aan het Middellandplein in Rotterdam, temidden van oude huizen, had de man 's nachts in mei dit jaar zeven benzineslangen stukgesneden. Op de benzine die er uit liep, legde hij bossen hout en kranten en met zijn aansteker stak hij de brand er in. Anderhalf uur was hij bezig geweest. Als er mensen langskwamen, wachtte hij even. Door de wind kostte het aansteken moeite, maar toen het eenmaal was gelukt, reikten de steekvlammen huizenhoog.

Volgens een psychiatrisch rapport is het risico dat hij opnieuw ernstige geweldsdelicten pleegt zeer groot, door de dwingende hallucinaties die hij heeft. Behandeling wordt noodzakelijk geacht. De Iranier is in Nederland al eerder psychiatrisch behandeld. 'Mijn karakter wordt soms helemaal anders', zei hij gisteren. Medicijnen wil hij niet, omdat die volgens hem niet helpen.

De uitspraak is op 21 augustus.