Rentotaal

De intrinsieke waarde van het aandeel Rentotaal is in de eerste helft van het boekjaar 1989/90 tot en met mei met 0,4 procent gedaald. Door de plaatsing van nieuwe aandelen nam het vermogen van het rentegroeifonds toe van fl.462 miljoen tot ruim fl.500 miljoen.