Premier van Bulgarije biedt ontslag aan

SOFIA, 8 aug. De Bulgaarse overgangsregering van premier Loekanov is gisteren afgetreden om, na de parlementsverkiezingen van juni en de verkiezing van een nieuwe president, vorige week, plaats te maken voor een nieuw kabinet. Loekanov drong gisteren aan op de vorming van een 'regering van nationale verantwoordelijkheid'. De premier, een van de kopstukken van de Bulgaarse Socialistische Partij (BSP, de voormalige communistische partij), heeft sinds februari een overgangsregering geleid die uitsluitend heeft bestaan uit BSP-leden; zijn oproepen aan het adres van de oppositie om een coalitie aan te gaan zijn steeds genegeerd. Zelfs de Boerenpartij, die veertig jaar lang met de communisten heeft geregeerd, heeft geweigerd regeringsverantwoordelijkheid te dragen.

Gisteren riep Loekanov in een toespraak tot het parlement opnieuw op tot de vorming van een coalitie op zo breed mogelijke basis. Hij schilderde een pessimistisch beeld van de stand van zaken in de Bulgaarse economie, die, zei hij, 'zich in een algemene crisis bevindt'.

De schaarsten nemen toe, en de interne handelsbalans is zo verstoord dat, aldus Loekanov, 'de markt werkelijk wordt bedreigd door desintegratie'.

Volgens de premier is de industriele produktie dit jaar met 9,3 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar; er was een daling met vijf procent verwacht. De oorzaak van de crisis ligt in 'het neo-stalinistische model van ontwikkeling en management van de economie', aldus Loekanov. Hij zei dat geen enkele partij alleen kan slagen in diepgaande hervormingen en deed opnieuw een beroep op de oppositie in een regering 'van samenwerking en nationaal vertrouwen' zitting te nemen. Loekanov herhaalde dat hij, mocht president Zjelev hem opdragen een nieuwe regering te formeren, 'in geen geval' een eenpartijkabinet zal vormen. In Sofia gaat men er in kringen van waarnemers van uit dat de nieuwe regering vooral uit technocraten zal bestaan.

Loekanov kondigde in zijn toespraak enkele nieuwe hervormingen aan. De pensioengerechtigde leeftijd gaat omlaag van 60 voor mannen en 55 voor vrouwen naar 57 en 52 jaar. De maatregel geldt voor Bulgaren die als gevolg van bedrijfssluitingen op straat komen te staan. Een ander wetsontwerp moet artsen en apothekers de mogelijkheid geven een particuliere praktijk te openen. Verder wordt de privelandbouw gestimuleerd door de annulering van verplichte, de boeren opgelegde leveringscontracten en de invoering van een vrij prijssysteem.

In zijn rede voor het parlement zei Loekanov dat Bulgarije bereid is betrekkingen aan te knopen met de NAVO. (Reuter, AFP)