KIO mag van Londen werk voortzetten

LONDEN, 8 aug. De Bank of England heeft het Kuwait Investment Office (KIO) in Londen toestemming gegeven zijn werkzaamheden voort te zetten, maar zal die werkzaamheden controleren. Het KIO beheert een portefeuille van naar schatting 50 miljard dollar, de helft van Koeweits bezittingen in het buitenland. De Britse regering bevroor vorige week alle Koeweitse tegoeden, toen Irak zijn buurstaat binnenviel. De nieuwe richtlijn van de centrale bank is bedoeld om particulieren en organisaties die in Groot-Brittannie gevestigd zijn de mogelijkheid te geven binnenslands over hun geld te beschikken, zonder dat het weglekt naar het buitenland.

Een team van tien man gaat banken en effectenkantoren controleren om erop toe te zien dat geen gelden worden overgemaakt naar hetzij rekeningen van Irak hetzij van Koeweit in het buitenland. Overtreders van de richtlijn, particulieren of bankiers, riskeren gevangenisstraf.

Het is volgens de nieuwe richtlijnen toegestaan dividend uit te keren aan investeerders uit Koeweit, zolang dat gebeurt op een rekening in Engeland zelf. Koeweiti's die in Groot-Brittannie zijn gevestigd kunnen hun Britse bankrekeningen weer vrijwel normaal gebruiken voor binnenlands gebruik. Irakezen in dezelfde situatie mogen geen leningen en verzekeringspremies aflossen en evenmin hun geld overmaken van de ene eigen rekening naar de andere.