Kabinet: 1,4 miljard voor industrie

DEN HAAG, 8 aug. De regering zal de komende vier jaar 1,4 miljard gulden extra besteden aan sectoren binnen de industrie en dienstverlening die een steun in de rug nodig hebben om zich beter te ontwikkelen. Verbetering van de technologie in bedrijven krijgt daarbij voorrang.

Dit staat in de beleidsnota 'Economie met open grenzen', een analyse van de sterke en zwakke kanten van de industrie die over enkele weken door minister Andriessen (economische zaken) aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

In het licht van de 'gelukkig sterk verbeterde financiele positie van het bedrijfsleven' acht de minister het niet nodig de industrie met grote extra budgetten te steunen, maar wel wil hij op een groot aantal terreinen verbetering van het ondernemingsklimaat nastreven.

Tot 1995 wil Andriessen voor verbetering van de technologie 960 miljoen gulden extra beschikbaar stellen, voor toeristisch beleid 150 miljoen, voor onderzoek en voorlichting op het terrein van energie (besparing en nieuwe bronnen) 150 miljoen en voor steun aan de scheepsbouw 140 miljoen gulden.

Supplement Economie: Nederland te klein voor eigen industriebeleid