Iliescu heeft 'al in 1971 gebroken met het communisme'

ROTTERDAM, 8 aug. De Roemeense president Ion Iliescu heeft zich in een vraaggesprek verdedigd tegen beschuldigingen nog altijd een communist of een neo-communist te zijn. Hij zei 'volledig' te hebben gebroken met 'de totalitaire praktijk en de communistische ideologie'.

'Het communisme kan niet worden hervormd, noch tot een humanistisch communisme, noch tot een communisme met een menselijk gezicht'. In zijn vraaggesprek met het Roemeenstalige Amerikaanse blad Universul zei Iliescu zich al in 1971 toen president Ceausescu een 'Roemeense culturele revolutie' begon en Iliescu uit het centrum van de macht verdween 'het falen van het communisme als ideologie' te hebben gerealiseerd. Hij gaf toe 'op de een of andere manier een gevangene van het totalitaire regime' te zijn geweest. 'net als de meeste andere Roemenen'.

Maar, aldus Iliescu, 'ik heb mijn best gedaan nooit in mijn priveleven, emotioneel, moreel en politiek, een gevangene te zijn. Ik heb sinds mijn 'losmaking' in 1971 altijd geprobeerd mijn eigen mening hoog te houden.' Iliescu omschreef de ideologie van het huidige bewind als 'politiek realisme'.

'We gaan met andere woorden niet uit van geprefabriceerde, abstracte, bankroete modellen, maar van de gecompliceerde realiteit en problemen van het land, in samenhang met de trend in hedendaagse ontwikkelingen die we inm ons voordeel trachten uit te buiten. Alleen zo kunnen we bereiken waar we naar streven: een normale, democratische ontwikkeling en werkelijke economische vooruitgang.' Iliescu zei verder Sovjet-leider Gorbatsjov voor juni van dit jaar nooit te hebben ontmoet. In Roemenie hebben de afgelopen jaren geruchten de ronde gedaan als zouden beiden elkaar uit hun studietijd kennen. Hij verdedigde zich ook tegen verwijten ten aanzien van de berechting van leden van de geheime politie, die in december het oude regime verdedigden. Volgens Iliescu is dat geen kwestie van kwade wil maar van gebrek aan informatie. Eind december, aldus Iliescu, waren justitie, politie en leger in volledige verwarring en werden arrestanten vaak al snel vrijgelaten, vaak op onduidelijke gronden. Hij zei dat de openbare aanklager in verband met de gebeurtenissen in december nog 1200 dossiers bestudeert. 'Maar wat de scherpschutters (van de Securitate) betreft weten we maar heel weinig. Het is een mysterie dat we moeten oplossen, ' aldus Iliescu.