Extremisten Z-Afrika tegen akkoord ANC en regering De Klerk

JOHANNESBURG, 8 aug. De aankondiging dat het ANC de gewapende strijd opschort, is aan gematigde zijde in heel Zuid-Afrika begroet als een belangrijke doorbraak in het vinden van een oplossing voor het raciale conflict in het land via onderhandelingen. Door de extremisten van zowel blank rechts als zwart links werd de wapenstilstand veroordeeld als waardeloos en een uitverkoop. Andries Treurnicht, de leider van de extreem-rechtse Conservatieve Partij (CP), beschreef het akkoord, dat was bereikt in een tweede officiele ronde van besprekingen tussen het ANC en de regering van president De Klerk, als 'onhoudbaar en onwettig'.

'Het ANC is geen alternatieve of soevereine macht die akkoorden kan sluiten met de wettige regering in het land', zei hij gisteren op een persconferentie in Pretoria.

Treurnicht zei dat de aankondiging van het ANC aan het eind van een lange dag vergaderen geen enkele betekenis had omdat de zwarte nationalistische beweging het gebruik van geweld nog niet had opgegeven en zou teruggrijpen op dit middel bij het mislukken van de onderhandelingen. 'Het ANC is alleen geinteresseerd in de overgave van de macht en niet in machtsdeling', aldus Treurnicht. 'Het is een zaak van praten of vechten. Als de besprekingen niet het vereiste resultaat opleveren de overgave van de macht aan het ANC dan zullen de gevechten doorgaan. Lijnrecht daar tegenover stond de aanval op het akkoord van Zeph Motopengh, de leider van het zwarte extremistische Pan Afrikaanse Congres (PAC), die het ANC beschuldigde van verraad en uitverkoop van de zwarte zaak aan de blanke regering. De leider van het PAC vertelde de pers in Johannesburg dat zijn organisatie het akkoord verwierp en zich niet verplicht voelde zich eraan te houden.

    • Allister Sparks