Equity en Law

Equity en Law Levensverzekeringen heeft over 1989 een verlies geleden van fl.9,9 miljoen na over het voorgaande jaar een winst van fl.3,1 miljoen te hebben geboekt. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het verlies is ontstaan door druk op de winstgevendheid als gevolg van de sterke groei van het bedrijf, maar de directie ziet in die sterke groei een uitstekende basis voor de toekomst en acht het negatieve resultaat dan ook verantwoord. De omzet nam toe van fl.474 miljoen tot fl.517,2 miljoen, waarbij de premie-inkomsten stegen van fl.336,3 miljoen tot fl.409,4 miljoen en de beleggingsopbrengsten van fl.110,8 miljoen tot fl.127,8 miljoen. Equity en Law Levensverzekeringen is de Nederlandse vestiging van de Britse Equity en Law Life Assurance Society, waarvan de aandelen in het bezit zijn van de Franse Compagnie du Midi. Zodoende maakt E en L Levensverzekeringen deel uit van de Franse groep Axa-Midi.