De Telegraaf

Gisteren was De Telegraaf met een omzet van bijna 224 duizend aandelen (dubbelgeteld) een van de weinige lokale fondsen waar op het Damrak fors in gehandeld werd, al zit 65,1 procent van de aandelen in vaste handen. Gisteren is ongeveer 5 procent van de resterende aandelen van eigenaar verwisseld. Blijkbaar bestaat er meer dan gemiddelde interesse in de uitgever waarvan normaal gemiddeld maar 13.000 aandelen op een dag verhandeld worden. Precies twee maanden geleden bereikte de koers op fl.107 een recordhoogte.