WAO'er gaat vaker terug naar baan

DEN HAAG, 7 aug. Hoewel het aantal arbeidsongeschikten nog steeds groeit, raken mensen met een WAO- of AAW-uitkering in toenemende mate weer aan de slag. Dit staat in het vandaag verschenen jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD). De GMD adviseert bedrijfsverenigingen (uitvoerders van de sociale zekerheid) over de mate van arbeidsongeschiktheid, ondersteunt bedrijven bij de herplaatsing van arbeidsongeschikt verklaarde werknemers en probeert mensen met een handicap weer aan de slag te krijgen.

In 1989 keerden 38.000 arbeidsongeschikten al dan niet gedeeltelijk terug in het arbeidsproces, tegen 32.000 in 1988. Over een reeks van jaren gemeten, tekent zich een stijgende lijn van dit aantal af. Vorig jaar werden 19.074 personen bij hun eigen werkgever herplaatst, tegen 6.412 in 1984. Het aantal plaatsingen bij een nieuwe werkgever bedroeg vorig jaar 10.217, tegen 2.557 in 1984. Volgens de GMD besteden bedrijven steeds meer aandacht aan het herplaatsen van arbeidsongeschikte werknemers. Zo worden zieke werknemers tegenwoordig al na zes maanden bij de GMD gemeld, waardoor eerder kan worden begonnen met herplaatsingsprogramma's.

Uit het gisteren verschenen jaarverslag van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, dat de administratie van 16 bedrijfsverenigingen voert, blijkt dat in 1989 49.700 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen toegekend, terwijl er 37.700 werden beeindigd. Ook neemt het ziekteverzuim weer toe: er werden vorig jaar drie miljoen ziekmeldingen geregistreerd tegen 2,7 miljoen in 1988. Die stijging komt vooral voor rekening van jonge werknemers.