Veiligheidsraad besluit tot algehele boycot van Irak en bezet Koeweit

ROTTERDAM, 7 aug. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 'is vastbesloten de invasie en de bezetting van Koeweit door Irak te beeindigen en de soevereiniteit, de onafhankelijkheid en de territoriale integriteit van Koeweit te herstellen'.

Dit staat in de resolutie die de Veiligheidsraad gisteren op voorstel van de Verenigde Staten heeft aangenomen met dertien stemmen voor en twee onthoudingen (Cuba en Jemen). In hoofdlijnen omvat het besluit van de Veiligheidsraad een importstop van alle goederen uit Irak en Koeweit, benevens het vermijden van alle activiteiten die export van produkten uit die twee landen zouden kunnen bevorderen, inclusief kapitaalverkeer.

Daarnaast scharen de leden van de Veiligheidsraad in de resolutie zich achter een verbod op verkoop en voorziening van goederen aan 'welke persoon of organisatie dan ook in Irak of Koeweit', inclusief wapens of andere militaire voorzieningen. De sanctiemaatregelen hebben eveneens betrekking op iedere vorm van zakelijk verkeer met Irak en Koeweit. De Veiligheidsraad verklaarde dat uitzonderingen mogelijk zijn op het gebied van medische- en voedselvoorzieningen waar de omstandigheden dit vergen.

De lidstaten zullen volgens het besluit geen financiele of economische diensten verlenen aan welke commerciele, industriele of publieke instelling dan ook in Irak of Koeweit. Ook hier wordt een uitzondering gemaakt voor medische en humanitaire doeleinden.

De resolutie roept alle landen, inclusief niet-leden van de Verenigde Naties, op de resolutie te steunen. De Raad houdt ieder land verantwoordelijk voor activiteiten die tegen de resolutie zouden ingaan.

De Veiligheidsraad verklaart dat de sancties geen betrekking hebben op de hulp aan de legitieme regering van Koeweit, en roept alle landen op 'de benodigde maatregelen te nemen om de tegoeden van het legitieme regime van Koeweit veilig te stellen' en 'geen ander dan dit regime' te erkennen. Deze rechtmatige regering heeft zich akkoord verklaard met de resolutie van de Veiligheidsraad.

De Veiligheidsraad heeft een speciaal comite ingesteld dat naleving van de maatregelen door de lidstaten moet controleren en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, gevraagd binnen 30 dagen verslag te doen over de naleving van de resolutie. De raad verzoekt de leden zo veel mogelijk medewerking te verlenen aan het controlerend comite. (AP, Reuter)