'Of U nog olie nodig hebt'

Het ooit door Wim Kan geschetste beeld van Koning Feisal onder aan de trap vragend 'of U nog petroleum nodig hebt' is wat verder naar de toekomst verschoven, maar Michail Gorbatsjov, leider van de grootste olieproducent ter wereld zal niet ontevreden zijn. Vaatjes Brent-olie kosten nu meer dan 28 dollar per stuk tegen 16 dollar vorige week. Dat zijn meer en sneller beschikbare harde valuta voor de Sovjet-Unie dan de Westerse landen aan hulp voor de perestrojka ter beschikking zouden willen stellen.

De Siberische olievelden liggen relatief dicht bij Japan dat nu 70 procent van zijn olie uit het Midden-Oosten haalt. En het idee van premier Lubbers dat de Sovjet-Unie een belangrijke energieleverancier van Europa zou kunnen worden liep, zo blijkt nu, op de actualiteit vooruit. Een paar jaar geleden was president Reagan nog fervent tegenstander van grote pijpleidingen uit het evil empire naar het Westen. Nu wil Bush de 'outlaw' Irak boycotten en is het voormalige evil empire het daar van harte mee eens.

Haven

Nu na het plotselinge vertrek van ir. J. Sjouke bij ertsterminal Frans Swarttouw ook directeur ir. D. N. Buhrmann bij graanoverslagbedrijf GEM van de ene op de andere dag op non-aktief is gesteld, rijst de vraag of het misschien aan hun baas, P. H. van der Vorm ligt dat in de massagoedoverslag directeuren nog sneller de deur uit gaan dan hun medewerkers, die door enorme afvloeiingssommen worden aangemoedigd.

Beide directeuren zouden het wel eens moeilijk kunnen hebben gevonden de belangen van de aan hun zorg toevertrouwde bedrijven ondergeschikt te maken aan die van de holding HES Beheer, die op de beurs nu twee keer zoveel waard is als er volgens de ondernemingsraad alleen bij de GEM geinvesteerd moet worden. Ook buiten HES Beheer zijn er mensen die vinden dat Rotterdam nog wel een onafhankelijke massagoedterminal zou kunnen gebruiken.

Elders in de haven blijft het rommelen. De koers van Internatio-Muller dat een jaar geleden nog op 92 gulden met een 1 op 5 claimemissie kwam klapte gisteren met meer dan twintig procent in elkaar tot fl.66,70. Blijkbaar denken beleggers dat de 'enkele miljoenen' tegenvallende winst van 44 procent dochter ECT niet de grootste tegenvaller is voor IM dat vorig jaar 56 miljoen verdiende.

IM bracht vorig jaar zijn overheadkosten met meer dan 20 procent terug, maar op de huidige koers blijft het, evenals bij HES Beheer, de vraag of alle dochters in de holding wel het best tot hun recht komen.

ABN/Amro

Saddam Hoessein maakt het voor de nieuwe ABN Amro Holding duurder om de aangekondigde 1,3 miljard gulden preferente aandelen verkopen. Die betalen immers een dividend dat gekoppeld is aan het gemiddeld effectief rendement van de vijf langstlopende staatsleningen, maar daar 'afhankelijk van marktomstandigheden' een kwart tot een heel punt boven kan liggen. Die marktomstandigheden zijn verslechterd. Vorige week indiceerden de banken dat die pref's 9,5 procent dividend zouden bieden. Inmiddels ligt het rendement van de vijf staatsleningen drie tiende punt hoger dan toen. Dat betekent dat de nieuwe bank tot 2001 jaarlijks zo'n 4 miljoen gulden meer kwijt is dan vorige week gedacht.