Hittegolf eiste zeker 40 sterfgevallen per dag

ROTTERDAM, 7 aug. Tijdens de drie dagen met temperaturen boven de 30 graden, in de hittegolf van vorige week, zijn dagelijks zeker 40 mensen meer overleden dan normaal in dit jaargetijde. Dat blijkt uit onderzoek van drs. A. E. Kunst, ir. C. W. N. Looman en dr. J. P. Mackenbach van het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam die in opdracht van het ministerie van WVC het verband tussen weersomstandigheden en sterfte bestuderen.

De minste mensen overlijden bij een maximum dagtemperatuur (gemeten door het KNMI in De Bilt) van 20 graden Celsius. In de jaren 1979 tot en met 1987 overleden bij die maximumtemperatuur in Nederland gemiddeld 301 mensen per dag. Bij hogere maximumtemperaturen loopt het aantal snel op, bij lagere temperaturen stijgt het sterftecijfer minder snel.

Gedurende het jaar vertonen de sterftecijfers een golfbeweging. In de winter overlijden per dag de meeste mensen, in de zomer de minste. De top lag in de negen onderzochte jaren op 31 december, het dal op 12 augustus. Op oudejaarsdag overlijden gemiddeld 17 procent meer mensen dan op die twaalfde augustus. Vooral griep-epidemieen en perioden van extreme koude en hitte veroorzaken extra sterfgevallen. Het gevolg is dat op een dag tijdens een hittegolf evenveel mensen overlijden als op een decemberdag met een gemiddelde wintertemperatuur.

De extra sterfte op een tropisch hete dag is vooral het gevolg van hart- en vaatziekten (gemiddeld 17 gevallen) en luchtwegaandoeningen (5 extra overledenen), waaronder CARA en longontsteking. De overige 18 gevallen zijn verdeeld over vele categorieen, waarbij opvalt dat het aantal zelfmoorden een fractie hoger ligt en er minder verkeersslachtoffers zijn. Dat laatste is onverwacht omdat op warme dagen de alcoholconsumptie hoog is. Mackenbach: 'Het effect ontstaat waarschijnlijk omdat er minder mensen op straat komen. Met die hitte blijft men binnen.' Door warm weer worden vooral oudere, al zieke mensen getroffen. Mackenbach: 'Gezonde mensen kunnen zo'n hitteperiode moeiteloos aan. De extra sterfte beperkt zich bijna volledig tot bejaarden die al ziek zijn. Maar het betekent niet dat ze al dodelijk ziek zijn en hoogstens een paar dagen eerder overlijden. Na warme dagen duiken de sterftecijfers namelijk niet onder de normale waarden. Wel zien we in de dagen na een hittegolf nog een korte nasleep van extra overledenen als gevolg van de hitte.' Pag.3: Vervolg

    • Wim Köhler