HES Beheer ontslaat plots directeur Gem

ROTTERDAM, 7 aug. De directie van het haven- en transportconcern HES Beheer in Rotterdam wil per 1 oktober directeur D. Buhrmann van het dochterbedrijf Graan Elevator Maatschappij (GEM) in Europoort ontslaan. Buhrmann is gisteren geschorst, omdat hij weigert mee te werken aan een financiele regeling.

De ondernemingsraad van de GEM en de vervoersbonden FNV en CNV zeggen met verbijstering kennis te hebben genomen van het ontslag van Buhrmann.

CNV-afdelingsbestuurder C. van der Knaap noemde het aangekondigde ontslag gisteren 'op het onbeschofte af'.

OR en vakbonden vermoeden dat Buhrmann aan de kant wordt gezet omdat directeur P. H. van der Vorm van HES Beheer niets voelt voor diens plannen in de GEM te investeren. Van der Vorm zou de GEM willen samenvoegen met het beter draaiende massagoedoverslagbedrijf Swarttouw, waarin HES een meerderheidsbelang heeft van zestig procent.

De directie van HES Beheer wil over de redenen voor het ontslag van Buhrmann geen nadere mededelingen doen. Van der Vorm heeft de OR van de GEM gisteren schriftelijk op de hoogte gesteld van het voorgenomen ontslag. In de brief beperkt Van der Vorm zich tot de mededeling dat Buhrmanns ontslag onvermijdelijk is omdat de GEM-directeur 'volstrekt onvoldoende functioneert'. Het overslagbedrijf GEM is sterk verliesgevend. De omvang van de overslag bij de GEM daalde tussen 1985 en 1989 van 19 miljoen tot 14 miljoen ton. Het bedrijf ondervindt vooral grote concurrentie van het bedrijf Interstevedoring van J. Rijsdijk. Interstevedoring werkt zonder locatie aan de vaste wal te water via drijvende kranen en kan daardoor lagere tarieven rekenen.

Buhrmann, die ongeveer een jaar geleden door HES Beheer werd aangesteld als directeur, heeft een reorganisatie bij de GEM op gang gebracht. Het aantal werknemers werd teruggebracht van 900 naar 600. De GEM-directeur wilde daarnaast 50 miljoen gulden investeren in nieuw materiaal, zoals drijvende kranen en betere loodsen.

Buhrmann wilde vanmorgen niet ingaan op de redenen van zijn ontslag. 'Maar de investeringsplannen bij de GEM zijn voorlopig van de baan.'

De GEM-directeur zei te betreuren dat de 'steeds betere' samenwerking met bonden en OR nu is verbroken.

De OR van de GEM heeft aangekondigd Buhrmann persoonlijk te willen horen, voordat een advies over het ontslag van de GEM-directeur wordt uitgebracht. 'We laten dit niet zomaar over onze kant gaan', aldus een OR-lid.