Goedereede

Het volk van Goedereede, de vrouwen voorzien van vrolijke witte hoedjes, toogt ter kerke. Verder is het stil. Adriaan Floriszoon van Utrecht, Neerlands enige paus (Adrianus VI, 1522-1523), had speciale banden met dit monumentale stadje. Langs asfaltweggetjes en tussen bloemenakkers voert de tocht naar de Zeedijk. De zon breekt door, onder de witte wolken oogt het weidse Grevelingenmeer imposant. Ooit een woeste zee, nu stil kabbelend zout water. Aan de horizon ligt een begroeide zandbank. Onderaan de dijk liggen soms strandjes met een keur van schelpen. De Preekhil is dichtbegroeid met bramenstruiken en riet. Na zes kilometer dijk steken we Goeree dwars over. De Westduinen vormen een kaal duingebied, begraasd door koeien en paarden, met erachter zendmasten. De schilderachtige weggetjes en het kerkepad naar Ouddorp bewaren we voor een andere keer. We passeren schurvelingen, lage wallen van zand ontstaan door het 'uitminnen', waarbij lage duinen werden veranderd in akkertjes. Rechtdoor ligt het strand, dat bij de vuurtoren honderden meters breed is. In de nevelige verte verlangt de Maasvlakte naar menselijke drukte, hier op Goeree heersen echter rust en ruimte. Het strand is op deze zondag bijna verlaten. Een duik in de zee zorgt voor verfrissing, vooral voor de voeten. Bij het Flaauwe Werk moet een dijk het tekort aan duinen compenseren. Over de kruin stuwt de westenwind ons voort. Verderop worden de duinen weer (veel) breder en zijn ze aan weerszijden van het fiets- en wandelpad dichtbegroeid met stekelige struiken. Net als het eentonig begint te worden voert een pad linksaf naar een prachtige duinvallei, een inham die bij springtij wellicht nog wel eens volloopt. Hier heerst Natuurmonumenten. Terug landinwaarts, en langs duinvoet en landweggetjes naar Goedereede, waar opnieuw de kerkklokken luiden.

Eigen route met als bronnen Op Lemen Voeten, 1990, nr. 3, blz. 4- 6; ANWB-wandelgids Zuid-Holland routes 24 en 25; kaart VVV- Ouddorp. Lengte: 25 km.

    • te Voet
    • Kees Calje