Geen problemen voor raffinaderij Koeweit

DEN HAAG, 7 aug. De olieraffinaderij van Kuwait Petroleum Company (Q-8) in Rotterdam kan blijven produceren en de verkoop van brandstoffen kan ondanks de boycot tegen Koeweit en Irak en de blokkade van Koeweitse banktegoeden gewoon doorgaan. De regering verleent ontheffing van de blokkade voor alle betalingen die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden.

Dit zei minister Andriessen (economische zaken) gisteren in Den Haag. Dezer dagen is er overleg tussen de vertegenwoordiger van Kuwait Petroleum in de Benelux en het ministerie van financien over de benodigde ontheffingen. Financien ziet toe op de naleving van de Sanctiewet, waarop de blokkade van tegoeden is gebaseerd.

Met de ontheffingen volgt Nederland het beleid van de Amerikaanse president Bush die vorige week opriep tot een blokkade van Koeweitse tegoeden en bezittingen in het buitenland om te voorkomen dat deze in handen zouden vallen van de Iraakse machthebbers. Zouden alle betalingen verboden worden, dan zou de raffinaderij in Rotterdam na enkele weken droog komen te staan en zou Q-8 vermoedelijk spoedig failliet gaan.

Voor het produktieproces in de raffinaderij moeten nu al dagelijkse uitgaven worden gedaan voor de aanschaf van andere grondstoffen dan olie. De eerste weken beschikt Q-8 nog over voorraden Koeweitse olie, maar het bedrijf heeft al aangekondigd olie uit andere landen te zullen aankopen.

De raffinaderij van Kuwait Petroleum in Europoort behoort tot het Koeweitse staatsoliebedrijf dat in Londen zijn Europese hoofdzetel heeft. In Nederland werken ruim 500 mensen voor Kuwait Petroleum, waarvan 360 man bij de raffinaderij en 100 in de verkoop van olieprodukten.