Beleggers rekenen op lange onzekere periode

ROTTERDAM, 7 aug. De koersen op de Amsterdamse beurs krabbelden vanochtend weer voorzichtig enkele procenten omhoog, nadat de aandelen de afgelopen drie handelsdagen bij elkaar zo'n 8,5 procent in waarde zijn gedaald. Maar van een hersteld vertrouwen in de markt is voorlopig geen sprake en de meeste professionele beleggers en handelaren houden rekening met een lange periode van onzekerheid. 'Er hoeft maar een Irakees over de Saoedische grens te stappen en de interesse is zo weer verdwenen', zo vatte vanochtend een analist het geringe vertrouwen in de financiele markten samen. Daarnaast vormen de problemen van de Amerikaanse en Britse economie, de tegenvallende kosten van de Duitse eenwording en de afvlakkende resultaten van het bedrijfsleven die de komende weken bekend worden gemaakt, het decor van onzekerheid waar de beleggers in moeten figureren.

De koersdalingen van de aandelen op het Damrak werd de afgelopen dagen met name veroorzaakt door aanbod van grote pakketten aandelen van professionele beleggers in binnen- en buitenland. Onmiddellijk deed het gerucht de ronde dat Robeco, dat als beleggingsfonds afgelopen donderdag voor 400 miljoen gulden aan eigen aandelen op moest kopen, bezig was een deel van zijn beleggingen te verkopen. Andere suggesties zijn dat de Koeweiti een belangrijk deel van hun Nederlandse beleggingen te gelde hebben gemaakt.

Robeco heeft met een belegd vermogen van 11,5 miljard gulden de afgelopen dagen een verlies van honderden miljoen guldens geleden. Drs. A. J. van Oostveen, vice-voorzitter van de Robeco-directie ontkent echter nadrukkelijk geruchten van verkopen. 'Het is absoluut niet geval', aldus Van Oostveen. Het grote aanbod van de Robeco-aandelen van de afgelopen dagen is opgevangen door de kasgelden die het beleggingsfonds aanhoudt. De kasgelden van Robeco waren in verband met het onzekere beleggingsklimaat opgelopen van 5,3 procent eind vorig jaar tot ongeveer 11 procent, ofwel 1,2 miljard gulden afgelopen woensdag. Met nog 700 miljoen in kas kan Robeco het aanbod van aandelen voldoende opvangen, aldus Van Oostveen. Robeco en ook het iets risicovollere Rolinco zullen op termijn aan de koperskant van de markt zitten, maar vooralsnog nemen de fondsen een afwachtende houding aan, zo maakt Van Oostveen duidelijk. Ook de overige professionele beleggers kijken de kat nog uit de boom. 'Als de koersen zo snel zakken, dan heeft de markt meestal de neiging door te gaan', aldus drs. Th. Jeurissen, hoofd afdeling aandelen van de bedrijfseenheid leningen en effecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het ABP, dat ongeveer 6,5 miljard gulden in Nederlandse aandelen heeft belegd, heeft de afgelopen dagen niet meer dan gebruikelijk verkocht, aldus Jeurissen. Wel zullen volgens als gevolg van de onzekerheid op de financiele markten de te beleggen gelden langer in kas worden gehouden.

Anders dan bij de krach van 1987 en de forse klap die de aandelenkoersen vorig jaar oktober te verwerken kregen, bleef de vlucht in obligatieleningen uit. De angst voor inflatie, die door de mogelijkheid van sterk stijgende olieprijzen wordt aangewakkerd, vertaald zich in een dalende koers voor de obligaties. Meer inflatie betekent immers een hogere rente op nieuw uit te schrijven staatsobliagties, zo is de redenering. De obligatiehandel bood de afgelopen dagen dan ook een soortgelijk beeld als de aandelenhandel: dalende koersen, die pas vanochtend enigszins terugkrabbelden.

Voor de beurshandelaren vallen de klappen van de afgelopen dagen mee. Na de krach drie jaar geleden hoedden de hoekmannen op de Amsterdamse beurs er zich wel voor grote koop- of verkoopposities aan te houden waarover ze een prijsrisico lopen. Die behoedzaamheid was er de oorzaak van de schade bij de koerscorectie van het afgelopen jaar te overzien was.

Ook nu, zo beweren de meeste handelaren, valt de schade wel mee. 'Maar de markt is zeer rommelig en het is moeilijk om een positie in te nemen', aldus een hoekman. Dat wordt tevens gezien als een van de oorzaken dat de koersen in korte tijd scherp kunnen dalen: als er weinig kopers in de markt zijn, zullen de hoeklieden pas bij fors lager prijzen het aanbod uit de markt te nemen.