Arafat als koerier voor Irak met plan in Kairo

KAIRO, 7 aug. PLO-leider Yasser Arafat heeft gisteren met de Egyptische president Hosni Mubarak een voorstel besproken om Irak een financiele vergoeding en gebiedsuitbreiding toe te staan in ruil voor terugtrekking van het bezettingsleger uit Koeweit. In het voormalige emiraat zouden vervolgens verkiezingen moeten worden gehouden om 'het volk van Koeweit' zelf zijn nieuwe leiders te laten aanwijzen. Dit hebben diplomatieke kringen in Kairo gemeld.

Arafat arriveerde gisteren met een Iraaks privevliegtuig vanuit Bagdad en vloog aan het eind van de middag door naar Saoedi-Arabie. Noch hij noch Mubarak wilden commentaar geven op het verloop van de besprekingen. In Kairo neemt men aan dat Arafat op dit moment optreedt als koerier voor de Iraakse leider Saddam Hussein, al presenteert hij zijn plan als een onderneming die tezamen met de staatshoofden van Jemen en Libie is opgezet. De PLO, Jemen en Libie verleenden vorige week geen steun aan een resolutie van de Arabische Liga waarin de bezetting van Koeweit werd veroordeeld.

Het vredesvoorstel van Arafat vertoont grote overeenkomsten met de eisen die Irak voor de inval aan Koeweit stelde: een schadevergoeding voor gederfde olie-inkomsten, kwijtschelding van schulden en overdracht van het eiland Bubiyan. Een Koeweitse diplomaat in Geneve heeft gisteren gezegd dat er met Saddam Hussein onderhandeld zou kunnen worden na terugtrekking van diens troepen.

De Egyptische pers heeft zich vandaag en gisteren bijzonder kritisch uitgelaten over de rol van de Palestijnen in het conflict tussen Koeweit en Irak. Zo haalde de oppositiekraint Al Akhbar fel uit naar de leiders van de intifadah, de Palestijnse opstand in door Israel bezette gebieden, wegens een telegram met gelukwensen dat zij het Iraakse staatshoofd zouden hebben gestuurd. Daarin wordt de bezetting van Koeweit 'de eerste stap in de bevrijding van Palestina' genoemd. In Koeweit werken naar schatting 300.000 Palestijnen. Volgens berichten van Koeweitse diplomaten heeft Irak deze arbeiders de laatste dagen van wapens voorzien om ze op te nemen in een nieuw 'revolutionair volksleger'. Het regeringsdagblad Al Ahram concludeert dat de inval uitsluitend Israel in de kaart speelt. Een commentator in deze krant vergelijkt Saddam Hussein met Hitler en Mussolini en schrijft dat alleen de Verenigde Staten en Europa op dit moment iets aan de Iraakse agressie kunnen doen. De voorzitter van de journalistenvakbond van Jordanie heeft gisteren zijn Egyptische collega officieel gevraagd maatregelen te nemen tegen de auteurs van dergelijke commentaren. De door de overheid gecontroleerde vakbonden in Jordanie hadden al eerder Irak gefeliciteerd met de bezetting van Koeweit, maar koning Hussein heeft laten weten dat hij voorlopig het nieuwe bewind in Koeweit niet zal erkennen.

    • H. M. van den Brink