Toenadering van VS tot China voor boycot Irak

PEKING, 6 aug. De Amerikaanse inspanningen om tot unanieme, wereldwijde actie tegen Irak te komen, hebben tot hernieuwd Amerikaans-Chinees contact op regeringsniveau geleid. De onderminister van buitenlandse zaken belast met Oost-Azie, Richard Solomon, heeft afgelopen weekeinde in Peking overleg gevoerd om China's medewerking aan een effectief wapen-embargo tegen Irak te verkrijgen. Het was het eerste contact op kabinetsniveau sinds het omstreden bezoek van nationaal veiligheidsadviseur Brent Scowcroft aan China in december vorig jaar.

China heeft inmiddels voor de VN-resolutie gestemd waarin de Iraakse inval wordt veroordeeld. Bij zijn vertrek voor een vijfdaags bezoek aan Indonesie heeft premier Li Peng vanmorgen op het vliegveld van Peking nog eens onderstreept dat China geen wapens aan Irak zal leveren. Li zei dat China voorstander is van onderhandelingen tussen Irak en de wettige regering van Koeweit en bemiddeling door de Arabische Liga en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Diplomatieke bronnen zeiden dat de Chinese onderministers van buitenlandse zaken, Xu Dunxin en Tian Zengpei, in hun besprekingen met Solomon onderstreepten dat China 'minder wapentuig aan de Irakezen heeft geleverd dan de Sovjet-Unie en Frankrijk'.

De diplomaten zeiden dat Washington een Chinese demonstratie wil dat het als een 'vriendelijke partner' handelt in regionale conflicten. Afgezien van het wapenembargo heeft Solomon China niet om medewerking aan sancties tegen Irak verzocht, 'omdat dat problematisch is terwijl Amerikaanse sancties tegen China zelf nog van kracht zijn'. China's belangen in het Midden-Oosten zijn divers en complex. Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak heeft China beiden van een grote varieteit aan wapentuig voorzien, Irak onder andere van 100 F-7 gevechtsvliegtuigen en 260 tanks. Na de beeindiging van die oorlog zijn de leveranties sterk teruggelopen. Koeweit heeft sinds de Westerse kredietstromen naar Peking als deel van de sanctiepolitiek werden afgesneden belangrijke financiele steun aan China gegeven. Vorige maand vestigde China diplomatieke betrekkingen met Saoedie-Arabie, waaraan het in 1988 een grote hoeveelheid IBM-raketten leverde.