Thatcher: Oost-Europa hoort in EG

ROTTERDAM. 6 aug. De Europese Gemeenschap moet zich er ondubbelzinnig voor uitspreken dat de in ontwikkeling zijnde democratieen in Oost-Europa zich bij haar kunnen aansluiten. Dat heeft de Britse premier Margaret Thatcher gisteren gezegd in een toespraak over buitenlandse politiek voor het Instituut van Aspen, in de Amerikaanse staat Colorado.

De Britse premier, die sprak op een conferentie met als thema: 'Het scheppen van een nieuwe mondiale gemeenschap', pleitte er verder voor dat de Sovjet-Unie nauw betrokken wordt bij het werk van de Groep van Zeven, de grote Westerse industrielanden en Japan.

De nieuwe mondiale gemeenschap moet volgens haar gebaseerd zijn 'op democratie, recht en marktprincipes'.

Ze stelde voor op de topbijeenkomst van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) die dit najaar zal worden gehouden een akkoord te bereiken over een zogeheten Magna Charta waarin de fundamentele rechten worden vastgelegd van iedere Europese burger, inclusief die van de Sovjet-Unie. Het zal daarbij moeten gaan om de vrijheid van meningsuiting, denken en godsdienst, de vrijheid aan echte democratische verkiezingen deel te nemen, de vrijheid bezit te hebben en de vrijheid een natie te vormen, en de vrijheid zonder angst voor een almachtige staat te leven.

De Oosteuropese landen moeten lid kunnen worden van de EG als ze dat wensen, als de democratie voldoende wortel heeft geschoten en als hun economieen in staat zijn te voldoen aan de verplichtingen van zo'n lidmaatschap, aldus de premier. 'We kunnen niet in een adem zeggen dat ze deel van Europa uitmaken en dat de club van de Europese Gemeenschap zo exclusief is dat we ze niet willen toelaten', zei Thatcher.