Sterrenwacht door bezuiniging wellicht gesloten

HOEVEN, 6 aug. De volkssterrenwacht Simon Stevin in Hoeven zal moeten sluiten als de door minister d'Ancona (WVC) aangekondigde bezuinigingen doorgaan. Dit zegt directeur Th. Vermeesch van de sterrenwacht. De minister wil de de subsidie voor de stichting De Koepel, de organisatie van alle instellingen die zich met sterrenkunde en ruimtevaart bezighouden, op 1 januari stopzetten. De sterrenwacht Simon Stevin, die jaarlijks wordt bezocht door 30.000 mensen, krijgt nu bijna 200.000 gulden per jaar van WVC. Directeur Vermeesch gaat er vooralsnog vanuit dat de minister zich vergist moet hebben. Vermeesch wil direct na 17 augustus, als zij terug is van vakantie, met de minister gaan praten over de voorgenomen stopzetting van de subsidie.