Stemerdink: dienstplicht vier maanden

DEN HAAG, 6 aug. De duur van de dienstplicht kan volgens de defensiespecialist van de Partij van de Arbeid, B. Stemerdink, worden teruggebracht tot vier maanden. Nu de internationale waarschuwingstijd, de periode die de Sovjet-Unie nodig heeft om een grootscheepse aanval op het Westen in te zetten, volgens sommige experts op kan lopen tot twee jaar, kunnen dienstplichtigen veel korter dienen. Met herhalingsoefeningen moeten dienstplichtigen dan verder worden bijgeschoold.

In een defensienotitie van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, die in september zal verschijnen, zullen vergaande bezuinigingen worden voorgesteld. Stemerdink zei zaterdag voor de VARA-radio dat zijn partijgenoot Ter Beek als minister van defensie verkeerde prioriteiten stelt. Ter Beek heeft aangegeven dat op termijn de diensttijd van veertien naar twaalf maanden zal worden teruggebracht. Volgens Stemerdink zou hij eerst een plan moeten presenteren hoe een toekomstige krijgsmacht eruit zou moeten zien en pas dan voorstellen aankondigen over inkrimpingen.

Vanochtend zei Stemerdink dat de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer zijn voorstel voor een drastische verkorting van de diensttijd wel zal steunen. CDA-defensiespecialist Frinking ziet wel iets in het voorstel van Stemerdink maar is van mening dat er eerst duidelijkheid moet komen over de toekomstige taak van de krijgsmacht. In het verleden heeft Frinking voorgesteld om alleen een beroepsleger over te houden, maar de CDA-fractie in de Tweede Kamer steunde toen zijn suggestie niet. Mevrouw S. Heemskerck-Pillis-Duvekot (VVD) acht vier maanden diensttijd veel te kort voor een degelijke opleiding. Zij voorziet dat nog minder dienstplichtigen bij een dergelijk plan worden opgeroepen en er een oneerlijke verdeling onstaat onder jongeren die wel in dienst moeten en degenen die vrijstelling krijgen.