Sancties tegen Irak

Verenigde Staten Besloot donderdag als eerste Westers land:

- alle financiele tegoeden van Koeweit en Irak te blokkeren; - tot een handelsverbod met Irak; - en een verbod op kredietverlening.

Groot-Brittanie Besloot donderdag in navolging van de VS:

- Blokkering tegoeden van beide landen.

Europese Gemeenschap

Besloot zaterdag: - Tot stop op olie-import; - Instellen wapenembargo; - Beeindiging militaire en wetenschappelijke samenwerking; - Blokkade bezittingen Irak; - Uitsluiting van Algemeen Preferentiesysteem, dat voordelen geeft hij export naar het Westen.

Sovjet-Unie - Wapenembargo.

Japan Besloot zondag na aandringen van Bush en Amerikaans Congres:

- Stop op export; - Stop op olie-import; - Stop op leningen aan Irak, intrekking recente lening van 2,7 miljard dollar; - Verbod op Japanse investeringen in Irak; - Blokkade bezittingen in Japan.

China Besloot zondag, in navolging van Japan:

- Stop op wapenleveranties.

Saoedie-Arabie

- Overweegt oliepijpleiding Irak te sluiten.

Turkije

- Overweegt oliepijpleiding Irak te sluiten.

Verenigde Naties- Veiligheidsraad bespreekt vergaande, zogenoemde Hoofdstuk Zeven-sancties. Verenigde Staten hebben voorgesteld mondiaal alle commerciele betrekkingen met Irak en Koeweit illegaal te verklaren. Alle lopende contracten met beide landen zouden dan ontbonden moeten worden.