Overleg in Suriname opnieuw uitgesteld

DEN HAAG, 6 aug. De vredesbesprekingen tussen de Surinaamse regering en het Junglecommando van Ronnie Brunswijk zijn opnieuw uitgesteld. Als nieuwe data zijn 9 en 10 augustus genoemd. In regeringskringen in Paramaribo is vernomen dat meningsverschillen tussen de regeringsdelegatie en haar adviseurs uit het parlement hebben geleid tot uitstel van het vredesoverleg. Minister Soemita, die de regeringsdelegatie leidt, vindt dat het akkoord van Kourou dat vorig jaar met het Junglecommando werd gesloten, geen basis kan zijn voor nieuw overleg. Verder zouden de belangrijkste commandanten van het Junglecommando het niet met rebellenleider Brunswijk eens zijn over het voeren van een dialoog met de regering.