Oud-burgemeester Schokking overleden

DEN HAAG, 6 aug. In Den Haag, de gemeente waar hij bijna zeven jaar burgemeester was, is vorige week op 82-jarige leeftijd mr. F. M. A. Schokking overleden. Schokking bekleedde die functie niet veel langer dan een termijn omdat een aantal Haagse kranten in het voorjaar van 1956 er lucht van had gekregen dat hij zich als tijdelijk burgemeester van Hazerswoude niet correct had gedragen omdat hij daar een joods gezin ter deportatie had laten ophalen.

De kwestie groeide uit tot een cause celebre, vooral omdat minister-president Drees geen onderzoek wilde laten instellen naar Schokkings houding in oorlogstijd. Op de vele burgemeesters die in de jaren 1940-1945 aanbleven en nadien niet gezuiverd maar gehandhaafd werden vormde Schokking een van de weinige uitzonderingen. De affaire in 1956 leidde ertoe dat hij uiteindelijk eigener beweging ontslag vroeg. De minister van binnenlandse zaken, destijds dr. L. J. M. Beel ontsloeg Schokking niet zelf omdat hij diverse burgemeesters had gehandhaafd die soortgelijke of kwalijker dingen dan de burgemester van Hazerswoude hadden gedaan. De kwestie-Schokking en vooral de rol van Drees en de minister van binnenlandse zaken zijn uitvoerig beschreven door H. J. A. Hofland in diens boek Tegels lichten. Volgens dr. L. de Jong (Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 12, eerste helft) was burgemeester Schokking iemand die 'pech' had; op het ministerie van binnenlandse zaken wist men volgens De Jong immers dat andere in functie herstelde burgemeesters evenveel of meer op hun kerfstok hadden. Na zijn ontslag waaraan een half jaar van 'agitatie' vooraf ging, kreeg Schokking een andere, lagere overheidsfunctie en was hij laatstelijk dijkgraaf van het hoogheemraadschap Rijnland. Na zijn rechtenstudie in Leiden werd Schokking in 1933 ambtenaar op het toenmalige ministerie van handel, nijverheid en scheepvaart (economische zaken). In 1938, Schokking was toen 40 jaar en behoorde tot de Christelijk-historische Unie (CHU), werd hij benoemd tot burgemeester van 's-Gravenzande. Tijdelijk (1942-1944) was hij ook burgemeester van de Zuidhollandse gemeente Hazerswoude. Na mei 1945 kwam Schokking opnieuw aan het hoofd van 's-Gravenzande te staan waarna in 1946 zijn benoeming tot burgemeester van Alphen aan den Rijn afkwam en hij in 1949 in 's-Gravenhage werd benoemd.