Nederland wil volledige boycot handel met Irak

ROME, 6 aug. Nederland is voorstander van een algemeen handelsembargo tegen Irak wegens de invasie van Koeweit. De boycot van olie uit Irak en Koeweit en de instelling van een wapenembargo tegen Irak waartoe de Europese Gemeenschap zaterdag op een bijeenkomst van hoge ambtenaren in Rome besloot gaan de regering in Den Haag niet ver genoeg, zo is na het EG-overleg meegedeeld.

In de EG ontbrak echter de steun voor verdergaande maatregelen. Als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vandaag op voorstel van de Verenigde Staten tot een compleet handelsembargo tegen Irak besluit zal Nederland daar van harte aan meedoen, zo zei een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag vanmorgen.

Japan heeft zich gisteren aangesloten bij de olieboycot en China heeft gezegd de wapenverkoop aan Irak te staken. Als Irak geen gehoor geeft aan de oproep tot 'onmiddellijke en onvoorwaardelijke' terugtrekking van zijn troepen uit Koeweit, zal de EG ook de mogelijke sancties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen Irak steunen en uitvoeren, aldus een verklaring die werd uitgegeven na het overleg in Rome van de directeuren politieke zaken van de Twaalf. Volgens waarnemers kan dit betekenen dat de EG-landen bereid zijn marineschepen naar de Golf te zenden als de Veiligheidsraad zou besluiten tot een blokkade van Irak. De Franse president Francois Mitterrand heeft zaterdag met de meer betrokken ministers en met de militaire top gesproken over de mogelijkheid van het instellen van een blokkade tegen Irak. Dat heeft de Franse minister van buitenlandse zaken, Roland Dumas, gezegd.

Hij zei niet of het om een marineblokkade ging. Mitterrand had de vergadering bijeengeroepen nadat hij een vakantie had onderbroken in verband met de spanning in het Golf-gebied. Voor de televisie zei Dumas dat een blokkade 'een hypothese' is die 'wij met al onze Westerse partners en eveneens met de Sovjet-Unie bestuderen'. Om haar 'veroordeling zonder reserves' van de 'wrede Iraakse invasie van Koeweit' te onderstrepen heeft de EG de volgende maatregelen genomen: een stop op olie-importen uit Koeweit en Irak; een embargo op de verkoop van wapens en ander militair materieel aan Irak; bevriezing van de Iraakse tegoeden in de twaalf landen; en opschorting van de technische en wetenschappelijke samenwerking met Irak. De maatregelen moeten onmiddellijk ingaan.

De lidstaten zullen 'afzien van elke daad die beschouwd kan worden als impliciete erkenning van de autoriteiten die Koeweit door de invasiemacht zijn opgelegd'.

Zij leggen beslag op de bezittingen van Koeweit 'om de belangen van de legitieme regering van Koeweit te beschermen'.

Pag.6: Vervolg

    • Marc Leijendekker