Meer artsen berispt door tuchtcolleges

ROTTERDAM, 6 aug. De vijf medische tuchtcolleges in Nederland hebben vorig jaar 28 specialisten een maatregel opgelegd omdat zij patienten 'geen of onvoldoende zorg' hadden gegeven. In 1988 werden 10 specialisten hiervoor berispt. Dit blijkt uit het nog niet gepubliceerde jaarverslag van de Geneeskundige Hoofdinspectie over het jaar 1989. Uit het jaarverslag blijkt ook dat het aantal klachten van patienten over de medische zorg van specialisten vorig jaar toenam van 57 tot naar 87. De groei van het aantal klachten en maatregelen op dit gebied van het medisch handelen noemt de hoofdinspectie 'interessant' omdat de zogeheten 'zorg-norm' de basis zal vormen voor het vernieuwde tuchtrecht. Op dit moment is het hoofdcriterium voor tuchtrechtelijke beoordeling officieel nog in hoeverre een medicus het vertrouwen in de geneeskundige stand heeft ondermijnd. Na de invoering van de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) die over enige jaren wordt verwacht, zal de norm volgens mr. B. Schultsz, stafjurist van de hoofdinspectie, verschuiven. 'Het zal er meer om gaan wat de zorg is die een goed arts aan zijn patient behoort te geven.' Het aantal patienten dat klaagt over een medische handeling is vorig jaar weertoegenomen: het aantal uitspraken van tuchtcolleges in eerste aanleg nam toe van 500 naar 611. Volgens Schultsz wordt de toename veroorzaakt door de groeiende mondigheid van patienten. Ook zou het aantal klagers dat door de geneeskundige inspectie naar de tuchtrechter wordt doorverwezen zijn toegenomen.

Uit de cijfers van de Geneeskundige Hoofdinspectie blijkt voorts dat de categorie patienten die klaagt over het niet of te laat komen van een medicus is verdubbeld. Vooral het aantal klachten hierover tegen waarnemend huisartsen is sterk gestegen: van 10 naar 28. Het aantal opgelegde maatregelen verdubbelde ook: van vijf naar tien. De tuchtcolleges onderstrepen in hun uitspraken dat waarnemend artsen 'een meer dan gewone bereidheid aan de dag dienen te leggen om signalen serieus te nemen'.

Ook de categorie klagers over een onjuiste behandeling of een verkeerde diagnose groeide vorig jaar sterk; voor huisartsen van 14 naar 36, voor specialisten van 65 naar 91, bij overige artsen van 5 naar 19 en bij tandartsen van 5 naar 10. Het aantal in verband hiermee opgelegde maatregelen steeg eveneens.