EG haalt uit naar Irak en stopt aanvoer van ruwe olie

ROME, 4 augustus Hier volgt de volledige tekst van de verklaring die zaterdag is uitgegeven na een ontmoeting van topambtenaren van de ministeries van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap over de Iraakse invasie in Koeweit: De Gemeenschap en haar lidstaten herhalen hun onvoorwaardelijke veroordeling van de brute Iraakse invasie in Koeweit, en hun eis van een onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Iraakse troepen uit het grondgebied van Koeweit, zoals al eerder in een verklaring van 2 augustus was gesteld.

Zij beschouwen de redenen, die worden opgegeven door de Iraakse regering om de militaire agressie tegen Koewit te rechtvaardigen, ongegrond en niet acceptabel. Zij zullen afzien van elke actie die kan worden gezien als een impliciete erkenning van de autoriteiten die door de aanvallers zijn opgedrongen aan Koeweit.

Teneinde de belangen van de wettelijke regering van Koeweit te waarborgen, hebben zij besloten om stappen te nemen om de bezittingen die direct of indirect aan de staat Koeweit behoren, te beschermen.

De Gemeenschap en haar lidstaten bevestigen hun volledige steun aan de resolutie nummer 660 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en doen een beroep op Irak om zich neer te leggen bij bepalingen van die resolutie.

Als de Iraakse autoriteiten hieraan geen gehoor geven, zullen de Gemeenschap en haar lidstaten werken aan een resolutie van de veiligheidsraad om mandaat in te stellen en uitgebreide sancties in te stellen, deze steunen en uitvoeren.

Voor het moment hebben zij besloten tot de volgende maatregelen: Een embargo op de invoer van olie uit Koeweit en Irak Passende maatregelen bedoeld om Iraakse activa te blokkeren op de grondgebieden van de lidstaten Een embargo op verkoop aan Irak van wapens en andere militaire uitrusting Opschorting van iedere vorm van samenwerking met Irak op militair gebied Opschorting van technische en wetenschappelijke samenwerking met Irak Opschorting van de toetreding van Irak tot het Algemeen Preferentiesysteem.

De Gemeenschap en haar lidstaten herhalen hun stellige overtuiging dat geschillen tussen staten op een vreedzame manier opgelost moeten worden en zijn bereid om deel te nemen aan ieder poging om de spanning in het gebied te verminderen.

Zij staan in nauw contact met de regeringen van verschillende Arabische landen en volgen de discussie binnen de Arabische Liga en de Raad van Samenwerking vam de Golfstaten op de voet.

Zij hopen dat de Arabische initiatieven zullen bijdragen tot het herstel van van de internationale wettelijke verplichtingen en van de wettelijke regering van Koeweit.

De Gemeenschap en haar lidstaten zijn bereid om hun volledige steun te verlenen aan dergelijke initiatieven en aan pogingen om door onderhandelingen de geschillen tussen de betreffende landen op te lossen.

De Gemeenschap en haar lidstaten houden de toestand van EG-onderdanen in Irak en Koeweit nauwlettend in het oog; zij onderhouden een nauwe samenwerking teneinde hun veiligheid te waarborgen. (Reuter)