Bush poogt steun te winnen voor boycot Iraakse olie

WASHINGTON, 6 aug. De Amerikaanse president, George Bush, heeft tevergeefs geprobeerd om Saoedi-Arabie en Turkije over te halen om de Iraakse oliepijpleidingen door hun land af te sluiten. Hij praatte gisteren met veel bevriende regeringsleiders over internationale, economische sancties, hoewel hij zich bewust is van het feit dat ze vaak niet werken.

President Bush heeft zijn hoop gevestigd op hoofdstuk zeven van het Handvest van de Verenigde Naties dat economische sancties en zelfs een militaire blokkade mogelijk maakt.

Vermoeid en duidelijk teleurgesteld sprak Bush gisteren tegenover de pers over de volgens hem toegeeflijke houding van de Arabische landen. Hij verzekerde nogmaals dat de Iraakse aanval op Koeweit 'niet overeind zal blijven'. Het Amerikaanse vliegdekschip Independence is in de Golf van Oman, net dichtbij genoeg voor eventuele luchtaanvallen op Iraakse doelwitten. Ook mariniers zouden onderweg zijn. Maar het belangrijkste element toestemming van de Saoediers voor het gebruik van hun bases ontbreekt. De Amerikaanse minister van defensie, Dick Cheney, is intussen naar Riad om druk uit te oefenen op de Saoediers. Het Pentagon heeft speciale strijdkrachten voor het redden van gijzelaars gestuurd naar het Midden-Oosten. Er zijn ongeveer 3.000 Amerikanen in Koeweit en 500 Amerikanen in Irak.

Amerikaanse deskundigen hadden veel twijfels over het slagen van een olieboycot.