VS en Sovjet-Unie roepen op tot stappen tegen Irak

MOSKOU/WASHINGTON, 4 aug. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hebben de internationale gemeenschap gisteren opgeroepen niet langer wapens te leveren aan Irak en praktische stappen te ondernemen tegen dat land wegens zijn invasie in Koeweit. Het was voor het eerst sinds de Suez-crisis van 1956 dat de beide supermogendheden zich in een gezamenlijke verklaring van deze aard over een crisis in het Midden-Oosten uitlieten.

Na spoedberaad in Moskou van Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze met zijn Amerikaanse collega James Baker, die een reis naar Mongolie voortijdig had afgebroken in verband met de crisis in de Golf, las de Russische bewindsman de verklaring voor. 'Vandaag nemen de regeringen van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten de ongebruikelijke stap om een rechtstreeks beroep te doen op de internationale gemeenschap zich bij ons aan te sluiten met het opschorten van alle wapenleveranties aan Irak', aldus de verklaring.

Beide ministers omschreven de Iraakse actie als 'ruw' en drongen er bij andere landen op aan om 'praktische stappen' te nemen tegen het Iraakse bewind. 'Regeringen die zich schuldig maken aan flagrant agressief gedrag moeten weten dat de internationale gemeenschap dit niet kan en niet wil tolereren', zo zeiden ze.

Baker en Sjevardnadze riepen Irak op om zich van het grondgebied van Koeweit terug te trekken en de soevereiniteit van de kleine oliestaat te herstellen.

Kort voor zijn ontmoeting met Baker zei Sjevardnadze tegen journalisten dat Bagdad zijn troepen spoedig uit Koeweit zou terugtrekken. 'We hebben contact gehad op verschillende niveaus en de verzekering gekregen dat de Irakezen zeer spoedig hun troepen zullen terugtrekken', zei hij.

De Amerikaanse president Bush zei gisteren op een persconferentie dat agressie van Irak jegens Saoedi-Arabie volstrekt onaanvaardbaar zou zijn voor Washington. 'Ik laat me niet uit over de opties maar ik wil eenvoudig zeggen dat de status-quo onaanvaardbaar is en dat verdere expansie zelfs nog meer onaanvaardbaar is', zei Bush. De president herhaalde dat wat hem betreft nog steeds alle opties open zijn.

Pag.5: Vervolg