Vormingscentra: gesprek met d'Ancona zelf over subsidie

DEN HAAG, 4 aug. Vertegenwoordigers van de acht vormingscentra die door bezuinigingen van het ministerie van WVC dreigen te worden getroffen, willen een gesprek met minister d'Ancona (WVC) persoonlijk. De minister komt half augustus terug van vakantie.

Gistermiddag kregen vertegenwoordigers van de instituten, georganiseerd in de vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, op het ministerie uitleg over het voornemen van d'Ancona. Een woordvoerder van WVC geeft de instellingen niet veel kans op een gesprek met de bewindsvrouw. 'De minister zal de politieke discussie niet met de organisaties voeren, maar met de Tweede Kamer in het kader van de begrotingsbehandeling.' Tijdens de bijeenkomst op het ministerie bleek dat inhoudelijke overwegingen geen rol hebben gespeeld bij de plannen van minister d'Ancona, aldus de woordvoerders van de instellingen. 'Het is een kwestie van aftellen geweest', aldus de vice-voorzitter van de vereniging, J. van Eupen. 'Bejaarden, gehandicapten en oorlogsslachtoffers kwamen niet voor bezuinigingen in aanmerking. Het vormingswerk was een van de weinige sectoren waar naar gekeken kon worden'. De keuze van de minister viel volgens Van Eupen uiteindelijk op de instellingen die behalve de overheidssubsidie ook andere bronnen van inkomsten hebben, zoals de vormingscentra van FNV en CNV. 'Als je moet kiezen: de sterkste schouders, de zwaarste lasten', bevestigt de woordvoerder van WVC. 'De instellingen die het meeste ondernemerschap hebben getoond worden nu in zekere zin het slachtoffer', vindt Van Eupen.

Een woordvoerder van de FNV zei na afloop van de bijeenkomst dat de bedreigde vormingscentra de komende weken de 'lobbymachine op volle toeren zullen laten draaien' om een stokje te steken voor de plannen van d'Ancona.