Verdeeldheid na uitspraak merkmedicijn

UTRECHT, 4 aug. Op de uitspraak van de president van de rechtbank in Assen dat apothekers toestaat een goedkoop nagemaakt middel (een 'loco') te leveren in plaats van een merkgeneesmiddel is door de betrokken organisaties verdeeld gereageerd. Artsen en fabrikanten hebben felle kritiek. De apothekersorganisatie KNMP is tevreden. 'Het strookt met het beleid dat de KNMP al jaren voorstaat', aldus een woordvoerder. 'Als je een goedkoop middel kunt leveren van dezelfde kwaliteit, dan moet je dat doen.'

De Landelijke Huisartsenvereniging en de assocatie van farmaceutische bedrijven en importeurs (Nefarma) voorzien grote problemen door de uitspraak, die volgde op een kort geding tussen het Haarlemse farmaceutische bedrijf Merck, Sharp and Dohme (MSD) en een apotheker in Hoogeveen.

De apotheker had geweigerd een patient oogdruppels van MSD te geven, terwijl de arts die expliciet had voorgeschreven. In plaats daarvan gaf de apotheker een loco van Pharmachemie, een loco-fabriek van de apothekerscooperatie OPG. Omdat de advocaat vorige week inzag dat het kort geding bij voorbaat verloren was, wegens de zware jurisprudentie op dit punt, lieten beide partijen verstek gaan. De vraag of een apotheker iets anders mag leveren dan op het recept staat is de afgelopen jaren uitgevochten tot de hoogste juridische instantie. Dat heeft bepaald dat de apotheker dat alleen mag na overleg met de arts en met toestemming van de patient.

Hoewel bij verstek van beide partijen de eiseres in het gelijk dient te worden gesteld, heeft president E. J. Anneveldt het conflict toch beoordeeld en de vordering van MSD afgewezen. De gang van zaken wordt door de juristen van MSD gezien als een 'rara avis', een 'vreemde vogel' in de rechtspraak. De president gaat er immers ondanks de jurisprudentie vanuit dat hier geen sprake is van merkinbreuk. Bovendien meent hij dat de apotheker zelf niet wijzer wordt van het afleveren van loco's, terwijl de overheid hem daar juist een stimulans voor geeft van twintig procent van het prijsverschil met het merkgeneesmiddel. Bovendien is Pharmachemie eigendom van de apothekerscooperatie. Verder meent de president zonder de partijen te hebben gehoord dat 'het de betrokken arts niet uitmaakt of de apotheker het ene produkt of het andere aflevert.'

En: 'Het ligt voor de hand dat de (meeste) patienten het loco-preparaat zullen preferen omdat dit kennelijk goedkoper is.' Volgens Nefarma en LHV heeft de president de jurisprudentie niet goed gelezen. Het Europese Hof bepaalde onlangs in een procedure over de levering van een loco van het slaapmiddel Panderil dat er wel degelijk sprake was van merkinbreuk. Ook de Hoge Raad heeft soortgelijke uitspraken gedaan. Een woordvoerder van Nefarma noemt de uitspraak 'volkomen onbegrijpelijk'.

'De consequentie hiervan zou zijn dat een apotheker zelf mag bepalen wat hij meegeeft.' LHV-bestuurslid A. van der Hoeven zegt 'volstrekt niet blij' te zijn met de uitspraak, omdat loco's vaak net iets anders zijn van samenstelling, waardoor ongewenste bijwerkingen kunnen ontstaan.