SUISSE

Frommer's reisgidsen vormen het Amerikaanse pendant van de Europese Guides Blues van Hachette. Er wordt grote aandacht besteed aan de kosten van het eten in restaurants. In dit boek over Zwitserland en Liechtenstein zijn ook de logieskosten per hotel vermeld en zulks met een verrassende accuratesse, evenals de eigenaars en/of bedrijfsleiders der instellingen. Zwitserland is streeksgewijze doorgenomen en er zijn van de belangrijkste plaatsen telkens overzichtelijke en duidelijke kaarten. Geschiedenis van de Zwitsers is niet vergeten zo min als bepaalde eigenschappen en eigenaardigheden, met milde tolerantie en objectiviteit. Het boek is uitvoerig, niet alleen wat de prijzen van het eten betreft, of het specifieke soort ('Bundnerfleisch') maar ook wat de lokale attracties betreft en de mogelijkheden (en kosten) daarvan. Ondanks zijn uitvoerigheid mist de potentiele gebruiker wel eens wat. Zo worden de mogelijkheden van de Bodensee (Meer van Konstanz) wel erg beperkt weergegeven bij onevenredig grote aandacht voor Stein-am-Rhein, terwijl in de omgeving van Bazel geen aandacht wordt besteed aan Dornach of Arlesheim. Aangezien zich vooral veel Amerikaanse antroposofen in die buurt ophouden om het Goetheanum te bezoeken of de wetenschappelijke instituten en inrichtingen in Arlesheim van de antroposofische beweging verwondert deze omissie. Ook het afdoen van Winterthur als 'industriestad' is al even bevreemdend als de geringe aandacht die besteed wordt aan de 'vignette' om op autosnelwegen te mogen rijden. Wat echter niet wegneemt dat de gids de moeite waard is en de bezoeker van Zwitserland de nodige tijd en geld kan besparen.

    • Schuster 1990